NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik – Trajtimi tatimor i përfitimeve në natyrë – Shujtave për të punësuarit

Publikuar më November 26, 2014 9:30 am

Imazhi052014ShAdministrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 05/2014 – trajtimi tatimor i përfitimeve në natyrë – shujtave për të punësuarit.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik, është të sqaroj detyrimet tatimore, mënyrën e deklarimit dhe pagesës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në të Ardhurat Personale dhe Tatimit në të Ardhurat e Korporatave, për tatimpaguesit që japin përfitime në natyrë – shujta për të punësuarit e tyre.

(more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik – Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Publikuar më 9:16 am

Imazhi042014ShAdministrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 04/2014 – Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik, është të sqaroj detyrimet tatimore, mënyrën e deklarimit dhe pagesës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në të Ardhurat Personale dhe Tatimit në të Ardhurat e Korporatave, për tatimpaguesit, veprimtaria e të cilëve është e lidhur me importin e mallrave / pajisjeve, në rastet kur këto importe iu nënshtrohen Vlerësimeve apo Rivlerësimeve Doganore. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi i radhës me miqtë e ATK-së

Publikuar më October 31, 2014 8:26 am

DSC_0050 (2)Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur takimin e radhës me miqtë e ATK-së, i cili mbahet çdo    vit.

Në takim pjesëmarrës ishin përfaqësues nga Dogana e Kosovës, Banka Botërorë, Fondi Monetar Ndërkombëtar, GIZ, Ambasada e Francës, Ambasada Suedisë, USAID. Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i progresit të ATK-së deri më tani, projektet e reja  drejtë digjitalizimit të shërbimeve ndaj tatimpaguesve, si dhe shpalosja e planeve për të ardhmen.

Në takim drejtori i ATK-së z. Behxhet Haliti tha se administrata tatimore ka shënuar progres sidomos  në ofrimin e lehtësirave për përmbushje vullnetare, të cilat ndikojnë në trajtimin e barabartë të të  gjithë tatimpaguesve si dhe realizimin me sukses të planit për  mbledhjen e të hyrave.

(more…)

Page 1 of 6712345...102030...Last »