NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Dorëzimi i raportit për transaksionet e kontrolluara për vitin 2016

Publikuar më September 26, 2017 11:34

Ju njoftojmë se Ministri i Financave më 20 Korrik 2017 ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ MF.-Nr. 02/2017 për Transferim të Çmimit, i cili përcakton rregullat dhe procedurat për administrimin dhe zbatimin e transferimit të çmimeve në përputhje me dispozitat e nenit 27 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatave.

Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ janë të zbatueshme për transaksionet e kontrolluara në mes të personave të lidhur, që janë subjekte të juridiksioneve të ndryshme tatimore, andaj me qëllim të zbatimit të ligjit dhe udhëzimit administrativ, Administrata Tatimore e Kosovës, kërkon që të gjitha bizneset që kanë obligim për raportim të transaksioneve të kontrolluara, të dorëzojnë formularin “Njoftimi i transaksioneve vjetore të kontrolluara”. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mbyll biznese që merren me shitjen e derivateve të naftës në Rajonin e Mitrovicë

Publikuar më September 23, 2017 15:42

Administrata Tatimore e Kosovës, ka vazhduar me aksionin e saj tek bizneset që merren me shitjen e derivateve të naftës,  të cilat nuk janë fiskalizuar.

Destinacioni i radhës ishte rajoni i Mitrovicës, ku gjatë aksionit të zhvilluar në teren, zyrtaret tatimor ka vërtetuar se një numër i vogël i tatimpaguesve nga kjo fushë, po rezistojnë  të pajisjen me arka fiskale. Gjatë këtij aksioni janë mbyllur 5 biznese të cilat merren me shitjen e derivateve, aksioni në fjalë do të vazhdoj edhe gjatë ditëve në vijmë, në mënyrë që instalimi i pajisjeve speciale fiskale dhe shfrytëzimin i tyre  të bëhet në pajtim me udhëzimin administrativ dhe ligjin. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Mbyllen 5 subjekte të lojërave të fatit , 4 në qytetin e Vitisë dhe 1 tjetër në Prishtinë

Publikuar më September 22, 2017 14:41

Inspektoret nga Drejtori e Lojërave të Fatit kanë zhvilluar dje një aksion në qytetin e Vitisë, lidhur me aktivitetet e lojërave të fatit në këtë komunë. Gjatë këtij aksioni inspektoret kanë hasur në 4  subjekte të  lojërave të fatit që nuk i plotësojnë kushtet ligjore për të ushtruar veprimtarinë e tyre, të cilat menjëherë janë mbyllur.

Aksionet e Drejtorisë së Lojërave të Fatit kanë vazhduar edhe në lagjen Dardani në Prishtine,  ku  kanë identifikuar një bastore, e njëjta është mbyllur dhe ndëshkuar me gjobe 9,000 euro, pasi që nuk ka poseduar leje për ushtrimin e kësaj veprimtarie, si dhe ka organizuar  lojëra tjera të ndaluara me ligj. (more…)

Page 1 of 14912345...102030...Last»