Lajmet e fundit

Lexo të gjitha

KOMUNIKATË PËR MEDIA - ATK me aktivitete shtesë gjatë sezonit të verës

Administrata Tatimore e Kosovës është duke  vazhduar me implementimin e planit operativ sezonal, i cili zhvillohet brenda dhe jashtë orarit të punës, kjo me qëllim të monitorimit sa më të mirë të veprimtarive rekreative, argëtuese-përfshirë organizimet nëpër hotele dhe restorantet, koncertet, dasmat, si dhe veprimtari të ngjashme, të cilat në këtë sezon janë më të …

Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës - Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik të Regjistrimit të Biznesit / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për …

Shërbimet elektronike

Të gjitha shërbimet

Kalendari tatimor

Gusht 2019
E hënë E martë E mërkurë E Enjte E Premte E Shtunë E Dielë
Korrik 29, 2019 Korrik 30, 2019 Korrik 31, 2019 Gusht 1, 2019 Gusht 2, 2019 Gusht 3, 2019 Gusht 4, 2019
Gusht 5, 2019 Gusht 6, 2019 Gusht 7, 2019 Gusht 8, 2019 Gusht 9, 2019 Gusht 10, 2019 Gusht 11, 2019
Gusht 12, 2019 Gusht 13, 2019 Gusht 14, 2019 Gusht 15, 2019

Category: Afati për deklarimWM, CM, WR: Afati per deklarim!

WM, CM, WR: Afati per deklarim!
Gusht 16, 2019 Gusht 17, 2019 Gusht 18, 2019
Gusht 19, 2019 Gusht 20, 2019

Category: Afati për deklarimTV: Afati per deklarim!

TV: Afati per deklarim!
Gusht 21, 2019 Gusht 22, 2019 Gusht 23, 2019 Gusht 24, 2019 Gusht 25, 2019
Gusht 26, 2019 Gusht 27, 2019 Gusht 28, 2019 Gusht 29, 2019 Gusht 30, 2019 Gusht 31, 2019 Shtator 1, 2019

 Evazioni Tatimor

ATK-ja ju ofron mundësinë që të lajmëroni rastet e evazionit tatimor, korrupsionin, apo sjelljet jo të mira nga stafi i ATK-së nëpërmjet:


E-mail: standardet.profesionale@atk-ks.org