KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi i radhës me drejtuesit e Zyrave Regjionale të ATK-së

Publikuar më August 17, 2017 19:49

Menaxhmenti i Administratës Tatimore të Kosovës, ka zhvilluar takim me drejtoret e Zyrave Regjionale, me qëllim që të diskutohet  rrjedha e aktiviteteve për periudhën Janar-Korrik 2017.

Në këtë takim Drejtori i Përgjithshme i ATK-së, Sakip Imeri tha para drejtorëve se do të vazhdojmë me rritjen e trendit të të hyrave tatimore, zhvillimin e aktiviteteve me intensive lidhur me  zbatimin e Ligjit për Faljen e Borxheve Publike, raportet e aktiviteteve operative;  rimbursimet, kontrollet, si dhe kualiteti dhe kohëzgjatja e këtyre aktiviteteve.  Po ashtu, drejtori Imeri tha se duhet të vazhdojmë me implementimin e raporteve të FMN-së për çështjen e borxheve dhe menaxhimin e riskut. (more…)

Përfitoni nga shlyerja e borxhit ndaj Administratës Tatimore të Kosovës

Publikuar më August 16, 2017 11:54

Intervista e drejtorit të përgjithshëm nga ekonomiaonline.com

 

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Edhe pak kohë ka mbetur për të përfituar nga shlyerja e borxhit ndaj Administratës Tatimore të Kosovës

Publikuar më August 10, 2017 21:00

Administrata Tatimore e Kosovës, është duke zbatuar Ligjin Nr.05/L-043 i plotësuar me Ligjin Nr.05/L-0119 për Faljen e Borxheve Publike. Ky Ligj është në fuqi vetëm deri më 01 Shtator 2017, andaj subjektet që mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike sipas këtij Ligji, këtë të drejtë mund ta realizojnë vetëm deri me këtë datë.
Të gjithë personat fizik dhe juridik të cilët kanë borxhe ndaj ATK-së deri më 31 Dhjetor 2008, mund të përfitojnë nga falja e borxhit, nëse plotësojnë kriteret dhe iu nënshtrohen procedurave të parapara nga ATK për faljen e këtyre borxheve.
Administrata Tatimore e Kosovës, ka identifikuar të gjithë personat që kanë obligime të pashlyera dhe që mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike, për periudhën deri me 31 Dhjetor 2008.
Nga falja e borxheve publike për periudhën deri 31 Dhjetor 2008, sipas këtij Ligji përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj Administratës Tatimore të Kosovës, me kusht që të njëjtit: të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 01 Janar 2009 deri me 31 Dhjetor 2014. Pagesa e plotë e kryegjësë mund të bëhet deri më 1 Shtator 2017.
Personat e këtillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri me 31 Dhjetor 2008, do të përfitojnë edhe me faljen e gjobave, ndëshkimeve, interesit dhe çdo obligim tjetër që rrjedh nga mos pagesa me kohë e borxhit bazë për periudhën 01 Janar 2009 deri me 31 Dhjetor 2014. (more…)

Page 1 of 14512345...102030...Last»