KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vizita e Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së, Sakip Imeri në Administratën Tatimore të Malit të Zi

Publikuar më August 12, 2016 10:28

ATK-3Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, z. Sakip Imeri me bashkëpunëtorët e tij, javën e parë të muajit gusht, kanë realizuar një vizitë zyrtare dy ditore në Administratën Tatimore të Malit të Zi.

Qëllimi i vizitës ishte vendosja e bashkëpunimit dhe këmbimi i përvojave në fushën e tatimeve, me theks të veçantë, trajtimi tatimor i aktiviteteve bankare dhe prezantimi i zhvillimeve të proceseve të punës në Administratën Tatimore. Nga takimi u konkludua që të dy administratat të vazhdojnë bashkëpunimin, me qëllim të ndarjes së përvojave më të mira, drejtë modernizimit të dy administratave. (more…)

ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik – TRAJTIMI I DONACIONEVE PËR QËLLIME TATIMORE

Publikuar më August 9, 2016 13:28

Shpjegimi publik0416Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 04/2016 – trajtimi i donacioneve për qëllime tatimore.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor të Donacioneve për aspekte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), Tatimit në të Ardhurat e Korporatave (TAK) dhe Tatimit në të Ardhurat Personale (TAP). (more…)

NJOFTIM PËR MEDIA – Shtyhet afati i dorëzimit të plikove me kuponë fiskal

Publikuar më July 30, 2016 23:47

Extended-deadline5Të nderuar qytetarë,

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se shtyhet afati i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal, deri me datën 04 gusht 2016.
Afati i paraparë i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal të grumbulluar gjatë muajve prill, maj dhe qershor, ishte nga data 01 korrik 2016 deri më 31 korrik 2016.

(more…)

Page 1 of 10712345...102030...Last»