Njoftim për tatimpagues – Lëshimi i kuponit fiskal dhe kuponit tatimor është kërkesë dhe detyrim ligjor

Publikuar më February 11, 2015 8:07 am

fletpAdministrata Tatimore e Kosovës në vazhdën e aktiviteteve shtesë që është duke zhvilluar sipas objektivave të përcaktuara për vitin 2015 dhe dokumenteve tjera strategjike, fokus të veçantë do të ketë edhe sensibilizimin e vazhdueshëm të tatimpaguesve për lëshimin e kuponëve fiskal si detyrim dhe kërkesë ligjor.

Bazuar në legjislacionin tatimor, të Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat pas çdo shitje konsumatorit duhet t’i jepet dëshmia për mallin apo shërbimin e blerë /paguar.

(more…)

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Fletëpalosjen “Qendra e Thirrjeve”

Publikuar më February 10, 2015 10:29 am

CallCenter Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se është publikuar Fletëpalosja “Qendra e Thirrjeve”. Qëllimi i publikimit të kësaj Fletëpalosjeje është që të informoj më për së afërmi tatimpaguesit, se Qendra e Thirrjeve në ATK, do t’ju ofrojë përgjigjet në pyetjet e tyre të natyrës së përgjithshme lidhur me tatimet. (more…)

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Fletëpalosjen “Avokati i Tatimpaguesve”

Publikuar më 10:18 am

AvokatiAdministrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se është publikuar Fletëpalosja “Avokati i Tatimpaguesve”. Qëllimi i publikimit të kësaj Fletëpalosjeje është që të informoj më për së afërmi tatimpaguesit, se Shërbimi i Avokatit të Tatimpaguesve, do të ofrojë mundësi/burim shtesë të asistencës, në mënyrë që tatimpaguesit të adresojnë shqetësimet/problemet e tyre, si dhe çështje të tjera, të cilat nuk kanë mundur t’i zgjidhin përmes kanaleve të rregullta brenda ATK-së. (more…)

Page 1 of 7112345...102030...Last »