Kryeministri Mustafa vizitoi Zyrën Regjionale të ATK-së në Prizren dhe vendkalimin doganor në Vermicë

Publikuar më January 30, 2015 10:20 pm

01Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, i shoqëruar nga ministri i Financave, Avdullah Hoti, ka vizituar të premten Zyrën Regjionale të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) në Prizren si dhe vendkalimin doganor në Vermicë.

Gjatë vizitave, kryeministri Mustafa u takua me drejtuesit dhe punëtorët e këtyre dy institucioneve.

Kryeministri Isa Mustafa theksoi se ka bashkëbiseduar me drejtuesit e ATK-së dhe të Doganave lidhur me organizimin më të mirë, në këto dy fusha dhe shtylla tepër të rëndësishme për Kosovën, duke vlerësuar faktin se nga këto dy struktura të organizuara, sigurohet gati 90 për qind e Buxhetit dhe mbulohen shpenzimet buxhetore për këtë vit.

(more…)

Njoftim për tatimpagues – Ulen Normat e Interesit për pagesat e vonuara

Publikuar më January 22, 2015 10:39 am

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 01 Janar 2015, ndryshojnë normat e interesit për pagesat e vonuara.

Sipas Vendimit të datës 20.01.2015, nxjerrë nga Ministria e Financave, duke filluar nga data 01.01.2015, normat e interesit për pagesat e vonuara do të jenë, si në vijim:

  • Norma e interesit vjetor për obligimet e papaguara tatimore brenda afateve ligjore përcaktohet të jetë 10.92%.
  • Norma e interesit vjetor për obligimet mbi rimbursimet e papaguara brenda afateve ligjore, përcaktohet të jetë 1.8%.

(more…)

Njoftim për tatimpagues – Raportimi i blerjeve mbi 500 €

Publikuar më January 20, 2015 1:20 pm

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, nga data 01 Janar 2015 dhe deri me datën 31 Mars 2015, personat e angazhuar në tregti ose afarizëm, të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale dhe që bëjnë blerje të mallrave ose shërbimeve nga personi tjetër i tatueshëm në gjithsejtë pesëqind (500) euro, apo më shumë brenda çdo viti të tatueshëm, duhet të raportojnë blerjet e tilla tek ATK. Blerjet e bëra nga Qeveria dhe Komunat e Republikës së Kosovës, gjithashtu iu nënshtrohen këtyre kërkesave për raportim.

Pra, personat e përfshirë, por duke mos kufizuar në ta, që kërkohet të dorëzojnë raportet e blerjeve mbi 500 euro, janë:

  • Të gjithë personat e përfshirë në afarizëm të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale;
  • Qeveria dhe Komunat e Republikës së Kosovës;
  • OJQ-të, Institucionet Publike dhe Organizatat e ngjashme;
  • Universitetet, Spitalet dhe Institucionet e ngjashme publike apo private, pa marrë parasysh a janë të regjistruara për TVSh apo jo, etj.

(more…)

Page 1 of 7012345...102030...Last »