Lajmet e fundit

Lexo të gjitha

Njoftim për tatimpagues - Afati i deklarimit të TVSH-së për Mars 2019

Të nderuar tatimpagues, Bazuar në Legjislacionin Tatimor, afati për deklarim dhe pagesë të Tatimit në Vlerën e Shtuar për muajin mars 2019  është  nga 1 deri me 20 prill 2019. Në mbështetje të Nenit 17 të Ligjit nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, në rastet kur data e fundit për deklarim dhe pagesë  e përshkuar …

Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës - Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik Identifikues / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për punëtorët e tyre. …

Shërbimet elektronike

Të gjitha shërbimet

Kalendari tatimor

Prill 2019
E hënë E martë E mërkurë E Enjte E Premte E Shtunë E Dielë
Prill 1, 2019 Prill 2, 2019 Prill 3, 2019 Prill 4, 2019 Prill 5, 2019 Prill 6, 2019 Prill 7, 2019
Prill 8, 2019 Prill 9, 2019 Prill 10, 2019 Prill 11, 2019 Prill 12, 2019 Prill 13, 2019 Prill 14, 2019
Prill 15, 2019

Category: Afati për deklarimWM, CM, WR, IR, IS, IL, QS, QL: Afati per deklarim!

WM, CM, WR, IR, IS, IL, QS, QL: Afati per deklarim!
Prill 16, 2019 Prill 17, 2019 Prill 18, 2019 Prill 19, 2019 Prill 20, 2019

Category: Afati për deklarimTV: Afati per deklarim!

TV: Afati per deklarim!
Prill 21, 2019
Prill 22, 2019 Prill 23, 2019 Prill 24, 2019 Prill 25, 2019 Prill 26, 2019 Prill 27, 2019 Prill 28, 2019
Prill 29, 2019 Prill 30, 2019 Maj 1, 2019 Maj 2, 2019 Maj 3, 2019 Maj 4, 2019 Maj 5, 2019

 Evazioni Tatimor

ATK-ja ju ofron mundësinë që të lajmëroni rastet e evazionit tatimor, korrupsionin, apo sjelljet jo të mira nga stafi i ATK-së nëpërmjet: