Lajmet e fundit

Lexo të gjitha
KOMUNIKATË PËR MEDIA - ATK, realizoi Seminar për gjyqtarët e rinj në Kosovë

KOMUNIKATË PËR MEDIA - ATK, realizoi Seminar për gjyqtarët e rinj në Kosovë

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë, ka organizuar Seminar për gjyqtarët e rinj me temën: “Informata të përgjithshme për funksionimin e tatimeve në Kosovë”. Në këtë seminar nga përfaqësuesit e ATK-së, u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim: Administrata Tatimore dhe Procedurat; Tatimi mbi Vlerën e Shtuar; Tatimi në të Ardhurat Personale; …
KOMUNIKATË PËR MEDIA - Përpjekjet e ATK-së për rritjen e përmbushjes vullnetare të tatimeve

KOMUNIKATË PËR MEDIA - Përpjekjet e ATK-së për rritjen e përmbushjes vullnetare të tatimeve

Në Administratën Tatimore të Kosovës dje janë prezantuar të gjeturat paraprake nga testimi i Tatimit në të Ardhurat  Personale, testim ky i bërë nga ekspertet e Bankës Botërorë dhe të GIZ-it. Ky testim ka pas për qëllim të hulumtoj qasjet që mund të ndihmojnë në shtimin e efikasitetit në përmbushjen e obligimeve tatimore, përmes informimit …

Shërbimet elektronike

Të gjitha shërbimet

Kalendari tatimor

Maj 2018
E hënë E martë E mërkurë E Enjte E Premte E Shtunë E Dielë
Prill 30, 2018 Maj 1, 2018 Maj 2, 2018 Maj 3, 2018 Maj 4, 2018 Maj 5, 2018 Maj 6, 2018
Maj 7, 2018 Maj 8, 2018 Maj 9, 2018 Maj 10, 2018 Maj 11, 2018 Maj 12, 2018 Maj 13, 2018
Maj 14, 2018 Maj 15, 2018

Category: GeneralWM, CM, WR: Afati per deklarim!

WM, CM, WR: Afati per deklarim!
Maj 16, 2018 Maj 17, 2018 Maj 18, 2018 Maj 19, 2018 Maj 20, 2018

Category: Afati për deklarimTV: Afati per deklarim!

TV: Afati per deklarim!
Maj 21, 2018 Maj 22, 2018 Maj 23, 2018 Maj 24, 2018 Maj 25, 2018 Maj 26, 2018 Maj 27, 2018
Maj 28, 2018 Maj 29, 2018 Maj 30, 2018 Maj 31, 2018 Qershor 1, 2018 Qershor 2, 2018 Qershor 3, 2018

 Evazioni Tatimor

ATK-ja ju ofron mundësinë që të lajmëroni rastet e evazionit tatimor, korrupsionin, apo sjelljet jo të mira nga stafi i ATK-së nëpërmjet: