Lajmet e fundit

Lexo të gjitha

Njoftim për tatimpagues

Të nderuar tatimpagues Administrata Tatimore e Kosovës ju njofton se bazuar në Urdhëresën e Ministrisë së Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike (MEPTINIS), të datës: 23 Mars 2020, është duke ju dërguar përmes e-mailit formën e vërtetimit për lëvizje të lirë të bizneseve, të cilat janë të regjistruara sipas NACE KODIT, të listuar …

Njoftim për subjektet prodhuese që janë të pajisura me autorizime për lirime në import

Komisioni për lirime në import, me qëllim të zbatimit të nenit 29 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar dhe nenit 48 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015 për Zbatimin e Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin në Vlerën e  Shtuar, bazuar në autorizimet e pranuara përmes Vendimeve të Qeverise 13/07 & 14/07 të …

Shërbimet elektronike

Të gjitha shërbimet

Kalendari tatimor

Mars 2020
E hënë E martë E mërkurë E Enjte E Premte E Shtunë E Dielë
Shkurt 24, 2020 Shkurt 25, 2020 Shkurt 26, 2020 Shkurt 27, 2020 Shkurt 28, 2020 Shkurt 29, 2020 Mars 1, 2020
Mars 2, 2020 Mars 3, 2020 Mars 4, 2020 Mars 5, 2020 Mars 6, 2020 Mars 7, 2020 Mars 8, 2020
Mars 9, 2020 Mars 10, 2020 Mars 11, 2020 Mars 12, 2020 Mars 13, 2020 Mars 14, 2020 Mars 15, 2020
Mars 16, 2020 Mars 17, 2020 Mars 18, 2020 Mars 19, 2020 Mars 20, 2020

Category: Afati për deklarimTV: Afati per deklarim!

TV: Afati per deklarim!
Mars 21, 2020 Mars 22, 2020
Mars 23, 2020 Mars 24, 2020 Mars 25, 2020 Mars 26, 2020 Mars 27, 2020 Mars 28, 2020 Mars 29, 2020
Mars 30, 2020 Mars 31, 2020 Prill 1, 2020 Prill 2, 2020 Prill 3, 2020 Prill 4, 2020 Prill 5, 2020

 Evazioni Tatimor

ATK-ja ju ofron mundësinë që të lajmëroni rastet e evazionit tatimor, korrupsionin, apo sjelljet jo të mira nga stafi i ATK-së nëpërmjet:


E-mail: standardet.profesionale@atk-ks.org