KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK e përkushtuar në luftimin e ekonomisë joformale

Publikuar më October 13, 2017 10:22

“Mbështetja e mëtutjeshme e institucioneve të Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”, ka qenë tema e trajnimit dy ditorë në të cilin pjesëmarrës ishin edhe  përfaqësues nga ATK.

Administrata Tatimore e Kosovës vazhdimisht bën përpjekje në luftimin e ekonomisë joformale, duke u bazuar në praktikat më të mira të vendeve të zhvilluara. Ky trajnim është në vazhdën e aktiviteteve  të parapara më planin strategjik dhe planet tjera operative të Administratës Tatimore.
(more…)

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Fletëpalosjen “Transferimi i Çmimit”

Publikuar më October 12, 2017 15:47

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se është publikuar Fletëpalosja “Transferimi i Çmimit”. Qëllimi i publikimit të kësaj Fletëpalosjeje është që të informoj më për së afërmi tatimpaguesit për zbatimin e Udhëzimit Administrativ për Transferim të Çmimit.

Transferimin e Çmimit mund ta kontaktoni çdo ditë në Nr. Tel: 038 200 250 71 nga ora 8:00 deri në ora 16:00, përveç të shtunave, dielave dhe festave zyrtare.

Gjithashtu, pyetjet mund t’i adresoni edhe nëpërmes postës elektronike transferpricing@atk-ks.org (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK takon përfaqësuesit e subjekteve të lojërave të fatit

Publikuar më October 11, 2017 12:53

Menaxhmenti i Lartë i Administratës Tatimore ka organizuar një takim të përbashkët me të gjithë përfaqësuesit e subjekteve të lojërave të fatit, të cilat veprojnë në Kosovës. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i shumë çështjeve, që lidhen me ushtrimin e kësaj veprimtarie.

Në këtë takim i cili nuk është i pari që mbahet në këtë format, Administrata Tatimore ka kërkuar nga përfaqësuesit e lojërave të fatit që të respektojnë të gjitha kërkesat ligjore, të cilat janë të obligueshme sipas ligjit nr. 04/L080, për Lojërat e Fatit, si dhe udhëzimi administrativ Nr. 03/2013.  Po ashtu, ATK ka konfirmuar edhe njëherë, se në vazhdimësi do të mbështes dhe do të trajtoj me kohë të gjitha kërkesat e këtyre subjekteve që i adresohen ATK-së, për organizimin e lojërave të fatit konform dispozitave ligjore në fuqi. (more…)

Page 1 of 15112345...102030...Last»