KOMUNIKATË PËR MEDIA – Studentet e Universitetit Amerikan në Kosovë-AUK, njoftohen në fushën e tatimeve

Publikuar më December 5, 2014 3:54 pm

030Administrata Tatimore e Kosovës, ka vazhduar të realizoj seminare informuese, ku këtë herë ata që përfituan njohuri më të mëdha për tatimet dhe aktivitetet tatimore ne Kosovë, ishin studentët nga Universiteti Amerikan në Kosovë.

Qëllimi i këtij seminari ishte edukimi i studenteve lidhur me funksionimin e sistemit Tatimor në Kosovë. Prezantimi është mbajtur në zyrat e Administratës Tatimore të Kosovës. (more…)

Njoftim për tatimpagues – Regjistrimi i Mallrave në Stoqe

Publikuar më December 4, 2014 12:20 pm

RegjistrimiStoqeveAdministrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, tatimpaguesit duhet të regjistrojnë mallrat në stoqe në fund të vitit kalendarik. Regjistrimi i tillë duhet të jetë i gatshëm më së largu deri me datën 10 Janar të vitit 2015.

Çdo tatimpagues, pa marrë parasysh qarkullimin vjetor, përveç mbajtjes së librave dhe regjistrave të parapara me ligj, kërkohet të kryejnë regjistrimin e mallrave në stoqe në fund të vitit kalendarik.
Regjistrimi i tillë, duhet të përfundohet më, apo para datës 10 Janar të vitit vijues dhe të jetë në dispozicion për inspektim me kërkesën e Administratës Tatimore të Kosovës.

(more…)

Njoftim për Media – ATK realizoi Seminar për nxënësit e Shkollave të Mesme në Gjakovë

Publikuar më December 3, 2014 3:59 pm

Nxenesit2Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe Drejtorinë e Arsimit në Komunën e Gjakovës, me datë 02.12.2014 ka mbajtur Seminar një ditor për nxënësit, konkretisht maturantët e Shkollave të Mesme, me temën “Sistemi Tatimor në Kosovë”.

Qëllimi i këtij seminari ishte edukimi i nxënësve/maturantëve, lidhur me funksionimin e sistemit Tatimor në Kosovë.

(more…)

Page 1 of 6812345...102030...Last »