Njoftim për tatimpagues – Ulen Normat e Interesit për pagesat e vonuara

Publikuar më January 22, 2015 10:39 am

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 01 Janar 2015, ndryshojnë normat e interesit për pagesat e vonuara.

Sipas Vendimit të datës 20.01.2015, nxjerrë nga Ministria e Financave, duke filluar nga data 01.01.2015, normat e interesit për pagesat e vonuara do të jenë, si në vijim:

  • Norma e interesit vjetor për obligimet e papaguara tatimore brenda afateve ligjore përcaktohet të jetë 10.92%.
  • Norma e interesit vjetor për obligimet mbi rimbursimet e papaguara brenda afateve ligjore, përcaktohet të jetë 1.8%.

(more…)

Njoftim për tatimpagues – Raportimi i blerjeve mbi 500 €

Publikuar më January 20, 2015 1:20 pm

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, nga data 01 Janar 2015 dhe deri me datën 31 Mars 2015, personat e angazhuar në tregti ose afarizëm, të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale dhe që bëjnë blerje të mallrave ose shërbimeve nga personi tjetër i tatueshëm në gjithsejtë pesëqind (500) euro, apo më shumë brenda çdo viti të tatueshëm, duhet të raportojnë blerjet e tilla tek ATK. Blerjet e bëra nga Qeveria dhe Komunat e Republikës së Kosovës, gjithashtu iu nënshtrohen këtyre kërkesave për raportim.

Pra, personat e përfshirë, por duke mos kufizuar në ta, që kërkohet të dorëzojnë raportet e blerjeve mbi 500 euro, janë:

  • Të gjithë personat e përfshirë në afarizëm të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale;
  • Qeveria dhe Komunat e Republikës së Kosovës;
  • OJQ-të, Institucionet Publike dhe Organizatat e ngjashme;
  • Universitetet, Spitalet dhe Institucionet e ngjashme publike apo private, pa marrë parasysh a janë të regjistruara për TVSh apo jo, etj.

(more…)

Komunikatë për Media – Hoti : Nuk do të vendosim tatime të reja dhe nuk do të rrisim tatimet ekzistuese

Publikuar më 10:57 am

03Ministri i Financave Avdullah Hoti, në shënimin e 15 përvjetorit të themelimit të Administratës Tatimore, gjatë fjalimit të tij tha se ”  para 15 viteve, me themelimin e Administratës Tatimore të Kosovës, filluan të vendosen bazat e shtetit të Kosovës.  Suksesi i këtij institucioni bashkë me Doganat, është në fakt suksesi i shtetit të Kosovës”

“Vetëm përmes sigurimit të të hyrave të mjaftueshme, shteti i Kosovës mund të financojë nevojat që ka për arsim, shëndetësi, asistencë sociale, pensione, përkrahje për kategoritë e luftës, ish të burgosurit, policinë, forcat e armatosura që do të krijohen së shpejti dhe kategoritë e tjera” shtoi ai.

(more…)

Page 1 of 6912345...102030...Last »