KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK me Sistemin Elektronik EDI, në ICT Awards fitoi çmimin e parë “Shërbimi më i mirë publik”

Publikuar më May 18, 2015 14:11

foto 1Administrata Tatimore e Kosovës është fituese e  çmimit të parë “Shërbimi më i mirë publik” në ICT Awards. Këtë çmim e mori me projektin Deklarimi Elektronik i Tatimeve. Sistemi për Deklarim Elektronik – EDI është një aplikacion softuerik, i cili mundëson pranimin/dorëzimin e deklaratave dhe pagesave përmes kanaleve elektronike nga tatimpaguesit e regjistruar në sistemin bazë tatimor, duke shfrytëzuar Internetin Publik si medium i komunikimit.

Albanian ICT Awards është ngjarje tradicionale ku bëhet edhe kurorëzimi i fituesve në shtatë kategoritë që kanë qenë edhe objektivi i të gjithë aplikantëve, ku njëkohësisht është edhe mundësia e vlerësimit më të lartë në sektorin e Teknologjisë Informative.

(more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik 01/2015 METODAT INDIREKTE TË KONTROLLIT

Publikuar më 13:47

Shpjegimi publik012015Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2015 – Metodat Indirekte të Kontrollit.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj të drejtën, mënyrën dhe rrethanat në të cilat bazohet Administrata Tatimore e Kosovës me rastin e aplikimit të Metodave Indirekte të Kontrollit për të bërë vlerësimin objektiv të detyrimit tatimor të tatimpaguesit.

Misioni i ATK-së është zhvillimi në nivelin më të lartë të përmbushjes vullnetare në përputhje me ligjet dhe rregulloret që janë në fuqi e gjithashtu edhe dhënia e shërbimeve profesionale, transparente dhe efektive për tatimpaguesin.

Mirëpo, Administrata Tatimore ka obligim dhe detyrë të vendosur me ligj që të sigurojë zbatim të njëtrajtshëm të dispozitave ligjore për të gjithë tatimpaguesit, në mënyrë të njëjtë për situata të njëjta.

(more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Publikuar më May 13, 2015 19:10


te_hyrat
Administrata Tatimore e Kosovës është duke vazhduar me trend pozitiv në inkasimin e të hyrave dhe ngritjen e vazhdueshme të shërbimeve për tatimpagues.

Gjatë periudhës Janar-Prill 2015, ATK ka grumbulluar të hyra në vlerë prej 126.3 mil euro, (+14.1mil) shprehur në përqindje 13 % më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2014.

Me këtë trend të të hyrave, ATK është në rrugë të mirë për realizimin e objektivave operative dhe strategjike.

(more…)

Page 1 of 7412345...102030...Last »