Lajmet e fundit

Lexo të gjitha
KOMUNIKATË PËR MEDIA - Menaxhmenti i lartë i ATK-së diskuton planet për të ardhmen

KOMUNIKATË PËR MEDIA - Menaxhmenti i lartë i ATK-së diskuton planet për të ardhmen

Menaxhmenti i lartë i ATK-së nga data 10 deri me 12 Tetor 2018, ka mbajt punëtori lidhur me diskutimin e të arriturave të deri tanishme, si dhe sfidat të cilat e presin administratën tatimore në të ardhmen. Gjatë kësaj punëtorie u prezantuan rekomandimet nga raportet e institucioneve ndërkombëtare, të cilat monitorojnë punën e ATK-së, e …
KOMUNIKATË PËR MEDIA - 336.6 milion euro të hyra për periudhën Janar-Shtator 2018

KOMUNIKATË PËR MEDIA - 336.6 milion euro të hyra për periudhën Janar-Shtator 2018

Administrata Tatimore e Kosovës po vazhdon performancen në bazë të zotimeve të cilat i ka përcaktuar për këtë vit, si dhe në përputhe më projeksionet e përcaktuar nga ana e Qeverisë së Kosovës. Deri me 30 Shtator 2018 ATK ka grumbulluar 75.5 % të të hyrave të përgjithshme vjetore, apo shprehur në shifra 336.6 milionë …

Shërbimet elektronike

Të gjitha shërbimet

Kalendari tatimor

Tetor 2018
E hënë E martë E mërkurë E Enjte E Premte E Shtunë E Dielë
Tetor 1, 2018 Tetor 2, 2018 Tetor 3, 2018 Tetor 4, 2018 Tetor 5, 2018 Tetor 6, 2018 Tetor 7, 2018
Tetor 8, 2018 Tetor 9, 2018 Tetor 10, 2018 Tetor 11, 2018 Tetor 12, 2018 Tetor 13, 2018 Tetor 14, 2018
Tetor 15, 2018 Tetor 16, 2018 Tetor 17, 2018 Tetor 18, 2018 Tetor 19, 2018 Tetor 20, 2018 Tetor 21, 2018
Tetor 22, 2018 Tetor 23, 2018 Tetor 24, 2018 Tetor 25, 2018 Tetor 26, 2018 Tetor 27, 2018 Tetor 28, 2018
Tetor 29, 2018 Tetor 30, 2018 Tetor 31, 2018 Nëntor 1, 2018 Nëntor 2, 2018 Nëntor 3, 2018 Nëntor 4, 2018

 Evazioni Tatimor

ATK-ja ju ofron mundësinë që të lajmëroni rastet e evazionit tatimor, korrupsionin, apo sjelljet jo të mira nga stafi i ATK-së nëpërmjet: