Lajmet e fundit

Lexo të gjitha

KOMUNIKATË PËR MEDIA - ATK me plan veprimi për sektorin e ndërtimtarisë

Administrata Tatimore e Kosovës  është e përkushtuar që të përmirësojë qasjen e saj  në menaxhimin e rreziqeve të përmbushjes tatimore,  për të siguruar që përpjekjet për përmbushje të adresojnë rreziqet kryesore,  që e përbëjnë pjesën më të madhe të hendekut tatimor. Për këtë qëllim ATK së bashku me FMN-në kanë hartuar “Planin për Përmirësimin e …

Njoftim për tatimpagues - ATK, ju rikujton se Vendimi Shpjegues Publik Nr. 02/2019 përcakton trajtimin tatimor të Kontratave Afatgjate Ndërtimore

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin shkurt/2019 ka nxjerrë Vendimin Shpjegues Publik Nr. 02/2019 për trajtimin tatimor të kontratave afatgjate ndërtimore. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është që të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), Tatimit në të Ardhura Personale (TAP) dhe Tatimit në të …

Shërbimet elektronike

Të gjitha shërbimet

Kalendari tatimor

Qershor 2019
E hënë E martë E mërkurë E Enjte E Premte E Shtunë E Dielë
Maj 27, 2019 Maj 28, 2019 Maj 29, 2019 Maj 30, 2019 Maj 31, 2019 Qershor 1, 2019 Qershor 2, 2019
Qershor 3, 2019 Qershor 4, 2019 Qershor 5, 2019 Qershor 6, 2019 Qershor 7, 2019 Qershor 8, 2019 Qershor 9, 2019
Qershor 10, 2019 Qershor 11, 2019 Qershor 12, 2019 Qershor 13, 2019 Qershor 14, 2019 Qershor 15, 2019

Category: Afati për deklarimWM, CM, WR: Afati per deklarim!

WM, CM, WR: Afati per deklarim!
Qershor 16, 2019
Qershor 17, 2019 Qershor 18, 2019 Qershor 19, 2019 Qershor 20, 2019

Category: Afati për deklarimTV: Afati per deklarim!

TV: Afati per deklarim!
Qershor 21, 2019 Qershor 22, 2019 Qershor 23, 2019
Qershor 24, 2019 Qershor 25, 2019 Qershor 26, 2019 Qershor 27, 2019 Qershor 28, 2019 Qershor 29, 2019 Qershor 30, 2019

 Evazioni Tatimor

ATK-ja ju ofron mundësinë që të lajmëroni rastet e evazionit tatimor, korrupsionin, apo sjelljet jo të mira nga stafi i ATK-së nëpërmjet:


E-mail: standardet.profesionale@atk-ks.org