U mbajt takim njëditor me udhëheqësit e Ekipeve të Kontrollit

Publikuar më April 26, 2017 08:51

Departamenti i Kontrollit Tatimor në bashkëpunim me  Departamentin e Zyrës së Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve  ka mbajtur sot takim me udhëheqësit e Ekipeve të Kontrollit, udhëheqësit e Ekipeve të Zyrës së Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve, si dhe me Këshilltarët Tatimor të regjioneve.

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i temave që kanë të bëjnë me dokumentet që janë hartuar gjatë vitit 2017, si MEMO, Vendime Shpjeguese Publike, Rregullorja brendshme e rimbursimit, raportet kualitetit, zhvlerësimi dhe amortizimi, kontratat afatgjata ne lëmine e ndërtimit etj. (more…)

Njoftim për tatimpagues – Bizneset mund të pajisen me Vërtetim Tatimor, on-line!

Publikuar më April 25, 2017 15:05

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Përmes Sistemit Elektronik EDI, ofrohet edhe një shërbim i ri elektronik “on-line”, ku bizneset mund të pajisen me Vërtetim Tatimor.

Vërtetimi Tatimor është dokument i cili tregon gjendjen aktuale tatimore të tatimpaguesit, i lëshuar nga ATK dhe i cili do të shfrytëzohet për qëllime të ndryshme.  Përmes Sistemit Elektronik EDI, tatimpaguesit mund të pajisen me Vërtetim Tatimor për qëllimet si në vijim: (more…)

Njoftim për tatimpagues – ATK-sistemi i ri i fiskalizimit pa kosto shtesë për bizneset

Publikuar më April 21, 2017 11:13

Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjitha bizneset se vizioni i ATK-së është zhvillimi dhe avancimi i çdo procesi që ka të bëjë me krijimin e lehtësirave për përmbushjen tatimore, krijimin e bazës ligjore të favorshme për të bërë biznes dhe në funksion te administrimit më të lehtë të ligjeve tatimore, ofrimin e sigurisë për tatimpaguesin dhe ATK-në, sigurimin e transparencës, etj.

Njëri nga projektet për të cilin është krijuar grupi është edhe procesi i ri i fiskalizimit, ku me zhvillimin e teknologjisë janë krijuar edhe mundësitë e zhvillimit dhe avancimit të këtij procesi.

Sa i përket këtij procesi,  jemi në fazën hartimit, plotësimit dhe ndryshimeve të bazës ligjore në të cilën do të përfshihen praktikat më të mira, më të lehta dhe më të suksesshme që janë dëshmuar.  Këtu nuk bëhet fjalë për ngarkim të tatimpaguesit me kosto shtesë, por bëhet fjalë për zhvillim, avancim dhe modernizim të sistemit fiskal. (more…)

Page 1 of 13212345...102030...Last»