KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, ndërmerr masa për shkelësit e ligjit të Lojërave të Fatit

Publikuar më May 27, 2016 17:47

Bazuar në informacione të pranuara nga qytetaret, drejtoria e Lojërave të Fatit në kuadër të ATK-së, me datën 27 maj 2016, në bashkëpunim me  sektorin e Akcizës në Doganën e Kosovës, ka  bërë kontrollimin e  disa subjekteve të lojërave të fatit, për të vërtetua nëse janë duke vepruar në harmoni me ligjin për  lojërat e fatit Nr. 04/L-080, respektivisht neni 60, 70, pika 2.7 dhe 2.8, si dhe lojërat e ndalura me këtë Ligj.

Nga ky aktivitet ka rezultuar të mbyllen pesë (5)  njësi të subjekteve të lojërave të fatit në qytetin e  Prishtinës.

Gjatë këtij aksioni janë konstatuar këto shkelje ligjore:

a.Ushtrimi i veprimtarisë në kundërshtim me  Ligjin  Nr. 04/L-080, konkretisht neni 70 paragrafi 2.7 dhe 2.8; (more…)

Njoftim – Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar me tatimpagues

Publikuar më May 23, 2016 09:54

seminari_OJQTEMA:

DETYRIMI PËR TË PAGUAR TVSH-NË PËR FURNIZIMIN E SHËRBIMEVE NË LËMIN E NDËRTIMIT – APLIKIMI I NGARKESËS SË KUNDËRT
(more…)

Njoftim për Media – ATK, realizoi Seminar për OJQ

Publikuar më May 20, 2016 14:48

semAdministrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me KCSF – Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, ka organizuar Seminar dy ditor për Organizatat Jo Qeveritare me temën: Procedurat e raportimit dhe obligimet e OJQ-ve ndaj Administratës Tatimore të Kosovës.

Më konkretisht në këtë seminar u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim:

 

-Tatimi në Paga dhe Kontributet Pensionale

-Tatimi në Qira

-TVSH dhe Rimbursimi i TVSH-së (more…)

Page 1 of 10012345...102030...Last»