Komunikatë për Media – Hoti: Ofrimi i lehtësirave fiskale për bizneset sa i përket investimeve të reja

Publikuar më August 28, 2015 08:51

????????????????????????????????????

Ofrimi i lehtësirave fiskale

“Ministria e Financave në vazhdimësi ka bashkëpunim me institucionet e tjera, bashkëpunim ky i cili çdoherë ka ndikuar të arrihen zhvillime të mëdha. I gjithë ky progres i arritur deri më tani ka qenë i mundur falë përkrahjes së vazhdueshme të ofruar nga ana juaj, prandaj ne ju falënderojmë të gjithëve që keni dhënë kontribut kaq të madh për progresin tonë”, tha ministri i Financave Avdullah Hoti, sot në Takimin Konsultativ me palët e interesit të organizuar nga Ministria e Financave,  me qëllim  të diskutimit të Pakos së re fiskale të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, si: Ligjin për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, Ligjin për Tatimin në të Ardhura Personale, si dhe Ligjin për Tatimin në të Ardhura të Korporatave, e cila  pako do të filloj së zbatuari nga 1 shtatori 2015. (more…)

Njoftim për tatimpagues – Me 1 Shtator fillon zbatimi i Pakos së re Fiskale

Publikuar më August 13, 2015 11:58

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se Kuvendi i Republikës së Kosovës, me datë 22 Korrik 2015 ka miratuar Pakon e re Fiskale, si: Ligjin për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, Ligjin për Tatimin në të Ardhura Personale, si dhe Ligjin për Tatimin në të Ardhura të Korporatave.

Zbatimi i Ligjeve të reja, fillon nga data 01 Shtator 2015.

Me qëllim të zbatimit të ligjeve të reja tatimore, obligoheni që të aplikoni të gjitha ndryshimet e parapara me këto ligje.

Njëherësh, ju njoftojmë se Ligji i ri për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, përcakton dy (2) norma të TVSh, si:

  • Norma standarde e TVSh-së 18%, dhe
  • Norma e reduktuar e TVSh-së 8%.

(more…)

ATK rimburson mjetet për qytetarët që kanë aplikuar dhe dorëzuar plikot me kuponë fiskal

Publikuar më August 12, 2015 15:48

Të nderuar qytetarë,

ZarfiKuponaFiskal5Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 06 Gusht 2015 ka filluar me rimbursimin e mjeteve për qytetarët, të cilët kanë aplikuar dhe dorëzuar plikot me kuponë fiskal.

ATK ka shqyrtuar aplikacionet dhe plikot me kuponë fiskal dhe deri më tani ka rimbursuar mjetet për 2,997 qytetarë, ashtu siç është përcaktuar në Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2015.

Në vazhdimësi ATK do të shqyrtojë të gjitha aplikacionet, në mënyrë që të rimbursoj mjetet për të gjithë qytetarët të cilët kanë aplikuar dhe dorëzuar plikot me kuponë fiskal. (more…)

Page 1 of 7912345...102030...Last»