Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës – Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik Identifikues / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për punëtorët e tyre. …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK dhe Avokatura Shtetërore kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi

Drejtori  i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj dhe Avokati i Përgjithshëm Shtetëror Sami Istrefi, kanë nënshkruar sot marrëveshje bashkëpunimi. Qëllimi i kësaj marrëveshje është përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve të palëve në zbatimin e obligimeve që rrjedhin nga Vendimi i Qeverisë nr. 03/44, përkatësisht bartjen e lëndëve të regjistruara dhe delegimin e kompetencave dhe …

Drejtori Murtezaj pjesëmarrës në seminarit me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Murtezaj pjesëmarrës në seminarit me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”

Në Sarajevë të Bosnje dhe Hercegovinës për dy ditë me radhë është mbajt seminari me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”, në të cilin kanë marr pjesë drejtor nga administratat tatimore të rajonit. Pjesëmarrës i këtij seminari ishte edhe Drejtori i Përgjithshëm i  Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj me bashkëpunëtorë. Në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konfiskohet pasuria e tatimpagueseve që kanë borxhe në ATK

Administrata Tatimore e Kosovës ka ndërmarr veprime ligjore ndaj të gjithë tatimpaguesve, të cilët kanë obligime tatimore të pa shlyera. Nga aktivitetet e zhvilluara është konfiskuar pasuria e tatimpaguesve, të cilët nuk janë përgjigjur kërkesave ligjore nga ATK, siç janë lëshimi i letër-kujtesave, dorëzimi i barrëve tatimore në kadastër, pasurin e paluajtshme, bllokimi i llogarive …

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Prokurori i Shtetit të vendosura në luftimin dhe parandalimin e ekonomisë jo-formale

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës dhe Prokurori i Shtetit të vendosura në luftimin dhe parandalimin e ekonomisë jo-formale

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj, ka takuar sot Kryeprokurorin e Shtetit Aleksandër Lumezi, me të cilin ka biseduar për aspektet që ndërlidhen me parandalimin dhe luftimin e veprave penale të evazionit fiskal, dukuri këto që dëmtojnë në masë të madhe ekonominë e vendit. Gjatë këtij takimi ata folën edhe për thëllimin e bashkëpunimit …

FMN mbështet ATK-në në fushën e menaxhimit të rrezikut

KOMUNIKATË PËR MEDIA – FMN mbështet ATK-në në fushën e menaxhimit të rrezikut

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj ka pritur në takim ekspertin e FMN-së Carsten Bendix, i cili gjatë muajit Prill Administratën Tatimore të Kosovës do ta mbështes në fushën e menaxhimit të rrezikut. Gjatë takimit drejtori Murtezaj foli për mbështetjen e deritanishme dhe potencoi nevojën për vazhdimin e bashkëpunimit edhe në të ardhmen. Ai …

Njoftim për tatimpagues – Mos bëj transaksione me biznese fiktive dhe biznese jo-aktive!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjitha bizneset, të cilat merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor, ATK nuk njeh transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive. Transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive, gjegjësisht shpenzimet në Deklaratën e Tatimit në të Ardhura, si dhe kërkesat për kreditim …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Murtezaj ka pritur në takim Rektorin Dema

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj ka pritur sot në takim Rektorin e Universitetit të Prishtinës Marjan Dema, me të cilin folën për mundësit e bashkëpunimit mes Administratës Tatimore të Kosovës dhe Universitetit të Prishtinës. Në këtë takim z. Murtezaj dhe z. Dema u dakorduan që të thellojnë bashkëpunimin në fushat me interes për …