KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Imeri takohet me ambasadorin e Gjermanisë Christian Heldt

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së  Sakip Imeri,  ka pritur në takim ambasadorin e Gjermanisë në Kosovës Christian Heldt. Në këtë takim drejtori njoftoj ambasadorin Heldt për zhvillimet dhe aktivitetet e  ATK-së,  të cilat deri më tani kanë pasur performanc të lartë. Po ashtu, drejtori Imeri falënderoj ambasadorin e Gjermanisë për bashkëpunimin e deritanishëm me organizatën …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Memorandum bashkëpunimi mes ATK-së BIRN-it dhe Demokracia Plus

Administrata Tatimore e Kosovës ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese- BIRN dhe organizatën Demokraci Plus -D+. Qëllimi i këtij memorandumi është precizimi/përcaktimi i obligimeve dhe standardeve të bashkëpunimit për palët gjatë realizimit të monitorimit dhe aktiviteteve të tjera, të cilat dalin nga projekti  “Shqyrtimi i praktikave të standardeve profesionale të ATK-së …

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Aktivitetet …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rritet numri i vërtetimeve elektronike të nxjerra online

Ndër objektivat e Administratës Tatimore të Kosovës, është lehtësimi i procesit të përmbushjes, duke krijuar një mjedis të përmbushjes në të cilin ofrohen shërbime profesionale  në çdo kohë dhe nga çdo vend, pa kosto. ATK ka punuar që tatimpaguesit të kenë opsionale mënyrën e deklarimit dhe pagesës se tatimeve, duke u mundësuar përmes platformës elektronike …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Menaxhmenti i lartë i ATK-së diskuton planet për të ardhmen

Menaxhmenti i lartë i ATK-së nga data 10 deri me 12 Tetor 2018, ka mbajt punëtori lidhur me diskutimin e të arriturave të deri tanishme, si dhe sfidat të cilat e presin administratën tatimore në të ardhmen. Gjatë kësaj punëtorie u prezantuan rekomandimet nga raportet e institucioneve ndërkombëtare, të cilat monitorojnë punën e ATK-së, e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit mes ATK-së dhe Zyrës së të Hyrave Publike të Maqedonisë

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Zyra e të Hyrave Publike e Maqedonisë kanë nënshkruar sot Memorandum bashkëpunimi, i cili ka për qëllim shkëmbimin e përvojave, transferimin e njohurive dhe praktikave më të mira, përmirësimin e performancës së palëve, stimulimin e përmbushjes vullnetare tatimore, si dhe parandalimin, zbulimin dhe luftimin e evazionit tatimor në të dyja …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Trajnimet për inspektorët e rinj

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Sakip Imeri, ka vizituar sot inspektorët e rinj, të cilët janë duke ndjekur trajnimet bazë lidhur me Legjislacionin Tatimorë. Drejtori Imeri tha para inspektorëve se është e  rëndësishme rritja e kapaciteteve të administratës, nivelit të njohurive, si dhe profesionalizmit, andaj  zhvillimi i këtij trajnim do të ndihmoj në këtë drejtim. …