(Alb) KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK në aksion, mbyllen 15 lokale të lojërave të fatit

Objavljeno јануар 20, 2017 17:46

Нема транслататион за ову страну

Obaveštenje za poreske obveznike – Izveštavanje o kupovinama iznad 500 €

Objavljeno 09:40

Poreska administracija Kosova Vas obaveštava da prema Zakonu br. 03/L-222 o Poreskoj administraciji i procedurama, od 01 Januara 2017 do 31 Marta 2017 godine, lica koja se bave trgovinom ili biznisom, koja se oporezuju na osnovu realnih prihoda i kupuju robu ili usluge od drugog oporezivog lica u iznosu od petsto evra (500€) ili više u bilo kojoj poreskoj godini, treba da prijave takve prodaje u PAK-u. Kupovine izvršene od Vlade i Opština Republike Kosovo takođe podležu takvim zahtevima za izveštavanje.

Dakle, lica obuhvaćena, ali ne ograničavajući se samo na njih, koja su dužna da dostave izveštaje o kupovinama iznad 500€, su:

  • Sva lica uključena u privrednim aktivnostima, koja se oporezuju na osnovu realnih prihoda;
  • Vlada i opštine Republike Kosovo;
  • NVO, javne ustanove i slične organizacije;
  • univerziteti, bolnice i druge javne ustanove ili privatne, bez obzira na to da li su registrovani za PDV ili nisu, itd.

(више…)

(Alb) KOMUNIKATË PËR MEDIA – Mbi 1 milion pliko të dorëzuara në ATK

Objavljeno јануар 18, 2017 18:40

Нема транслататион за ову страну

Page 1 of 12112345...102030...Last»