Njoftim për Tatimpagues – Mbaj dokumentacionin sipas Ligjit!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjitha veprimtaritë ekonomike se janë të obliguara të mbajnë librat dhe regjistrimet konform legjislacionit tatimor. Veprimtaritë ekonomike, të cilat krijojnë dhe mbajnë dokumentacione jo në rregull, si: shitje pa destinim-personave fizikë, blerjet nga personat fizikë, mos-dokumentimi dhe dokumentimi fiktiv, malli pa prejardhje-origjinë, fryrja e shpenzimeve, lëshimi i kuponëve fiskal …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Murtezaj prezanton aktivitetet e ATK-së për pjesën e parë të vitit 2019

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj, ka mbajtur sot konferencë për media përmes së cilës ka shpalosur aktivitetet që janë zhvilluar gjatë periudhës Janar-Qershor 2019. Gjatë kësaj konference në fjalimin e tij, drejtori Murtezaj tha se për administratën tatimore, pjesa e parë e këtij viti ishte periudhë me sfida dhe aktivitete …

Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës – Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik të Regjistrimit të Biznesit / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së priti në takim drejtorin e AKP-së

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj,  ka pritur sot në takim drejtorin menaxhues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Valon Tolaj me bashkëpunëtorët e tij. Në këtë takim u diskutua për bashkëpunimin e deritashëm,  si dhe thellimin e bashkëpunimit mes ATK-së dhe AKP-së, me qëllim të rritjes së efikasitetit gjatë proceseve të …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton se Vendimi Shpjegues Publik Nr. 02/2019 përcakton trajtimin tatimor të Kontratave Afatgjate Ndërtimore

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin shkurt/2019 ka nxjerrë Vendimin Shpjegues Publik Nr. 02/2019 për trajtimin tatimor të kontratave afatgjate ndërtimore. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është që të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), Tatimit në të Ardhura Personale (TAP) dhe Tatimit në të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Apliko për rimbursim nga kuponët fiskal-TM2/2019

Administrata Tatimore e Kosovës njofton gjithë qytetarët se  nga data 1 Korrik  2019 mund të aplikojnë për rimbursim nga kuponët fiskal. Aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për TM2/2019, fillon nga data 1 Korrik 2019 dhe vazhdon deri me 31 Korrik 2019. Aplikimi bëhet duke  plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2016 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 05/2016 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

ATK merr pjesë në Takimin vjetor të Këshillit Drejtues dhe Koordinimit të përkrahjes në Administratat Tatimore dhe Menaxhimin e Financave Publike në Evropën Jug-Lindore

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK merr pjesë në Takimin vjetor të Këshillit Drejtues dhe Koordinimit të përkrahjes në Administratat Tatimore dhe Menaxhimin e Financave Publike në Evropën Jug-Lindore

Sot në Ljublanë – Slloveni, po mbahet takimi vjetor i Këshillit Drejtues dhe Koordinimit në mes të Fondit Monetar Ndërkombëtar – Komisionit Evropian, Organizatës së Zvicrës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Qendra Financiare në Ljublanë, i cili ka për qëllim prezantimin e të arriturave, mësimeve të mësuara dhe sfidat për administratat tatimore dhe institucionet e menaxhimit …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës dhe Fondi për Sigurime Shëndetësore kanë nënshkruar sot marrëveshje bashkëpunimi

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Fondi për Sigurime Shëndetësore kanë nënshkruar sot marrëveshje bashkëpunimi, me qëllim të thellimit të bashkëpunimit mes dy institucioneve, për shkëmbimin e të dhënave që institucionet posedojnë, si dhe me qëllim të identifikimit të personave fizik dhe juridikë që paguajnë tatimet.  Po ashtu, kjo marrëveshje obligon palët që të bëjnë unifikimin …