OBAVEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Ministar finansija izdaje novo Administrativno uputstvo za PDV

Objavljeno децембар 5, 2016 09:12

udhezimiadministrativPoreska administracija Kosova, vas obaveštava da je dana, 01.12.2016. godine, Ministar finansija izdao Administrativno Uputstvo MF-br. 06/2016 za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva br. 03/2015 o sprovođenju Zakona br. 05 / L-037 o Porezu na dodatu vrednost.
Ovo Administrativno uputstvo utvrđuje pravila i procedure za implementaciju PDV-a u skladu sa odredbama propisanim Zakonom br. 05/ L-037 o Porezu na dodatu vrednost.
Odredbe ovog administrativnog uputstva su obavezne za Poresku administraciju Kosova i za sve oporezive osobe koje su definisane u okviru Zakona br. 05 / L-037 o Porezu na dodatu vrednost. (више…)

(Alb) KOMUNIKATË PËR MEDIA

Objavljeno децембар 2, 2016 16:50

Нема транслататион за ову страну

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, publikon Librin “Legjislacioni Tatimor i Kosovës”

Objavljeno 10:26

Нема транслататион за ову страну

Page 1 of 11612345...102030...Last»