(Alb) KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rritet numri i raportimeve nga qytetaret, për lajmërimin parregullsive tatimore

Objavljeno октобар 20, 2016 16:12

Нема транслататион за ову страну

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Nastavlja se inspekcija subjekata koji sprovode delatnost igara na sreću

Objavljeno октобар 18, 2016 15:27

Poreska administracija Kosova, odnosno Odeljenja za igre na sreću u skladu sa operativnim planom i, u saradnji sa Kosovskom policijskom i kosovskim carinama ostvarila je akciju za kontrolu prostorija za obavljanje delatnosti igara na sreću, u opštini Priština.

Tokom ove akcije poreski inspektori su naišli na subjekte igara na sreću koji obavljaju delatnost suprotno Zakonu br. 04 / L-080 o Igrama na sreću.

Iz nalaza na terenu, ustanovljeno je da su subjekti koji obavljaju delatnost kao sportsko klađenje bez dozvole iz Poreske administracije Kosova, kao i trke pasa, delatnost koja je zabranjena Zakonom o Igrama na sreću. (више…)

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Poreska administracija Kosova i Kosovski savet za finansijsko izveštavanje potpisali su danas sporazum o saradnji

Objavljeno октобар 11, 2016 15:51

Poreska administracija Kosova (PAK) i Kosovski savet za finansijsko izvještavanje (KSFI) potpisali su danas sporazum o saradnji. Svrha ovog sporazuma je da se kroz među-institucionalnu saradnju u cilju povećanja efikasnosti, tačnosti, transparentnosti i discipline finansijskog izveštavanja od strane privrednih subjekata, koji prema zakonskim zahtevima Zakona br. 04 / L-014 o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji, moraju da pripreme finansijske izvještaje i da ih reviziju.

Sa ovim Sporazumom može da se postigne efikasnije zaključenje ciklusa finansijskog izveštavanja, ciklus koji treba da bude završen u ispunjavanju poreskih obaveza firmi koje rade na Kosovu, direktan doprinos u povećanju pouzdanosti finansijskih izveštaja i efikasnije naplate poreskih obaveza. (више…)

Page 1 of 11212345...102030...Last»