KOMUNIKATË PËR MEDIA – Parafohet marrëveshja për eliminim të tatimit të dyfishtë mes Kosovës dhe Austrisë

Objavljeno јун 22, 2017 19:51

Нема транслататион за ову страну

Obaveštenje za poreske obveznike – Ostalo je još malo dana, možete imati koristi od otpisa dugova prema Poreskoj administraciji Kosova

Objavljeno јун 20, 2017 22:19

Poreska administracije Kosova sprovodi Zakon br. 05 / L-119 o izmeni i dopuni Zakona br. 05 / L-043 o Oproštaju javnog duga. Ovaj zakon je na snazi samo do 01 Septembra 2017, dakle subjekti mogu imati koristiti od opraštanja javnog duga u skladu sa ovim zakonom, ovo pravo mogu ostvariti samo do tog datuma.

Sva fizička i pravna lica (osim društvenih preduzeća pod rukovodstvom Agencije za privatizaciju na Kosovu), koji imaju dugovanja prema PAK do 31. decembra 2008. godine, mogu imati koristi od opraštanja dugova, ako ispunjavaju kriterijume i podlegnu procedurama propisanim od PAK-a za oproštaj tih dugova. (више…)

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK učestvuje na regionalnom samitu u Crnoj Gori

Objavljeno јун 19, 2017 17:59

Dana 16. i 17. jun 2017. godine, u Bečićima je održan regionalni samit na temu „Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju” guvernera, ministara finansija i direktora poreskih administracija. Učesnici na ovom samitu su bili predstavnici iz zemalja regiona, kao što su: Kosovo, Crna Gora, Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija.

U panelu direktora poreskih administracija, tema diskusije je bila REFORMA PORESKE ADMINISTRACIJE I BORBA PROTIV „SIVE” EKONOMIJE, na kojoj je bio g. Sakip Imeri, generalni direktor PAK-a. Na ovom samitu su predstavljena dostignuća PAK-a u funkciji naplate poreza, razvoja između dva samita u borbi protiv pojave neformalne ekonomije kao jednog od ključnih rizika po pravičnu konkurentnost u poslovanju. (више…)

Page 1 of 13812345...102030...Last»