SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK konfiskovao dokumentaciju i dokaze za poreznu evaziju

Objavljeno новембар 20, 2017 20:10

Odeljenje za Poreske istrage odeljenje i inteligenciju, u saradnji sa Policijom privredni kriminal i uz pomoć farmaceutske inspekcije Ministarstva zdravlja, 17. novembra 2017, je razvila kontrolu (pretres) na klinici u Prištini, gde je prema početnim informacijama postojala sumnja da se radi o poreznoj evaziji (lažne deklaracije).

Poreska uprava Kosova je u stalnoj komunikaciji sa dežurnim tužiocem i sve pravne radnje su preduzete po nalogu dežurnog tužioca.

Na mestu događaja prilikom pregleda lokacije pronađena je gotovina (keš), koja se nije podudarala deklaracijama dostavljenih PAK-u. Dakle, izjave su bile mnogo manje od novca pronađenog na mestu događaja. (више…)

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Uspešno je završio ciklus seminara sa poreznim obveznicima

Objavljeno новембар 16, 2017 19:31

Poreska administracija Kosova je završila ciklus seminara sa poreskim obveznicima u svim regionima, kao u Đakovici, Prizrenu, Mitrovici, Gnjilanu, Peći, Uroševcu i Prištini.

Cilj ovih radionica je bio da obaveštava poreske obveznike o primeni obrnute naplate PDV-a za usluge kupljene u inostranstvu, kao i primenu obrnute naplate PDV-a za usluge u oblasti izgradnje u zemlji. (више…)

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zajednička radionica između PAK-a i Poreske uprave Albanije

Objavljeno новембар 14, 2017 18:15

Održan je zajednički seminar između Poreske uprave Kosova i Generalne direkcije za oporezivanje Albanije u vezi prenosa cena. Svrha ovog seminara bila je razmjena iskustava u oblasti prenosa cijena, pravne osnove i pripreme Dokumentacije o prenosu cena.

Ovaj seminar je organizovan od strane Price Vaterhouse Coopers organizacije, ogranak na Kosovu i Albaniji i preko lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti, prikazane su specifične teme i izazovi u ovoj oblasti. Takođe, predstavljena su iskustva poreskih vlasti zemalja regiona, što je korisno za dalje razjašnjavanje prenosa cena.

Glavne tačke koje su bile obrađene tokom seminara bile su; dokumentacija o transferu cena, funkcionalna analiza, metode transfera cena, izbor ispitane stranke i analizu uporedivosti. (више…)

Page 1 of 15812345...102030...Last»