(sq)

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 07.03.2012.

 

Vendimin Shpjegues Publik për Kompanitë e Sigurimeve dhe Ri-sigurimeve, mund ta gjeni në linkun Publikime.