Administrata tatimore e Kosovës organizon seminar

TEMA:

  • Deklarimi vjetor dhe raportimi i Pasqyrave Financiare

SEMINARI MBAHET:

Data Regjioni  Ora Vendndodhja
19.02.2019 Prizren 10:30 Salla e Kuvendit Komunal – Prizren
20.02.2019 Gjilan 10:00 Salla e Kuvendit Komunal – Gjilan
21.02.2019 Ferizaj 10:00 Salla e Kuvendit Komunal – Ferizaj
25.02.2019 Mitrovicë 10:00 Salla e Agjencisë për Zhvillim Rural – AZHR për Veri, adresa “Parku i Biznesit”, Mitrovicë
26.02.2019 Gjakovë 10:30 Salla e asamblesë Komunale në Gjakovë, objekti i ish Bankosit, kati i III-të
27.02.2019 Prishtinë 10:00 Hotel “EMERALD” – Prishtinë
28.02.2019 Pejë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal – Pejë

 

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë të interesuar me qëllim që të informohen për deklarimin vjetor dhe raportimin e pasqyrave financiare nga Bizneset Individuale, Korporatat dhe Ortakëritë.

Për informata tjera kontaktoni:

 

Tel.: 038/200-250 17,

e-mail: info@atk-ks.org

web: www.atk-ks.org

 

Njomza Alaj