ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS Organizon SEMINAR ME TATIMPAGUES

Publikuar më February 14, 2014 13:08

TEMA:

  • Deklarimi vjetor, PD,CD,DO,Raportimi i blerjve mbi 500 €, Tatimi i Mbajtur në Burim etj.
  • Procedurat e Rimbursimit

SEMINARI MBAHET:

TABELA

Në këto seminare marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë të interesuar, me qëllim që të informohen për mënyrën e Deklarimit Vjetor, si PD,CD, DO, Raportimi i Blerjeve mbi 500 €,Tatimi i Mbajtur në Burim, Procedurat e Rimbursimit,etj.

Materialin i cili do të prezantohet, mund ta shkarkoni në ueb-faqe të ATK-së www.atk-ks.org, në linkun nga Multimedia, Materiale & Prezantime.