Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për tatimpagues

TEMA:

  • Shërbimet e reja elektronike
  • Deklarimi vjetor dhe raportimi i Pasqyrave Financiare

SEMINARI MBAHET:

Data Regjioni  Ora Vendndodhja
14.03.2018 Mitrovicë 10:00 Salla e Agjencisë për Zhvillim Rural (AZHR) – Mitrovicë
15.03.2018 Gjakovë 12:00 Salla e Kuvendit Komunal – Gjakovë
16.03.2018 Pejë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal – Pejë
19.03.2018 Prishtinë 10:00 Hotel “EMERALD” – Prishtinë
20.03.2018 Ferizaj 10:00 Salla e Kuvendit Komunal – Ferizaj
21.03.2018 Gjilan 10:00 Salla e re e Kuvendit Komunal – Gjilan
22.03.2018 Prizren 10:30 Salla e Kuvendit Komunal – Prizren

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë të interesuar me qëllim që të informohen për shërbimet e reja, të cilat ofrohen në mënyrë elektronike, si dhe deklarimin vjetor dhe raportimin e pasqyrave financiare nga Bizneset Individuale, Korporatat dhe Ortakëritë.

Njomza Alaj