Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar

Publikuar më October 24, 2016 15:14

mbjatja_tat_burimshqAdministrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për organizatat buxhetore

TEMA:

Mbajtja e Tatimit në Burim në Paga dhe Kontribute Pensionale

SEMINARI MBAHET:


sem_mbajtja_tatimit_burim

Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë zyrtarët nga sektori i financave në Organizatat Buxhetore, me qëllim që të informohen lidhur me mbajtjen e Tatimit në burim në Paga dhe Kontribute Pensionale, si dhe për mënyrën e deklarimit dhe pagesës së tatimit dhe kontributit të mbajtur në burim.