Lloji i Arkave Fiskale

Modifikuar më tetor 4, 2013

Lloji i Arkave Fiskale të licencuara  |  Doracaku për perdorimin e Arkave Fiskale

KOMPANIA GEKOS
Modeli i PEF-it

Sistemi fiskal per Pompa te karburanteve:

KOMPANIA DUKAGJINI
 Modeli i PEF-it
 •  NOVITUS ARKA PLUS
  Karakteristikat:
  - 3000 artikuj
  - 20h pune me bateri
  - 8 operatore
  - 2 rollne termike (28mm) per klient dhe per arkive
  - Lidhje me barkod lexues, sirtar parash, peshore, PC (regjistrim te artikujve, departamenteve dhe operatoreve), lexues te kartelave bankare
  - 2 porte serike RS232
 •  DELIO Prime
  Karakteristikat:
  - 17000 artikuj
  - 20h pune me bateri
  - 8 operatore
  - 2 rollne termike (49mm) per klient dhe per arkive
  - Lidhje me barkod lexues, sirtar parash, peshore, lexues te kartelave bankare
  - 3 porte serike RS232 + USB
 •  Favourite
  Karakteristikat:
  - 12000 artikuj
  - 3h pune me bateri
  - 25 operatore
  - 2 rollne termike (28mm) per klient dhe per arkive
  - Lidhje me barkod lexues, sirtar parash, peshore, PC (regjistrim te artikujve, departamenteve dhe operatoreve), lexues te kartelave bankare
  - 4 porte serike RS232
KOMPANIA R&T
 Modeli i PEF-it
 •  01.00 GRILLO-AB2 050411
 KOMBANIA “PRINTEC”  Modeli i PEF-it

Sistemi fiskal per Pompa te karburanteve: