ATK – ORGANIZON SEMINAR ME TATIMPAGUES TË LOJËRAVE TË FATIT

TEMA:

Ligji Nr. 04/L-080 për Lojërat e Fatit,

Reformat në Deklarimin dhe Pagesën e Tatimeve dhe Kontributeve Pensionale në mënyrë elektronike,

Shembull praktik : si regjistrohet tatimpaguesi në EDI, si bëhet deklarimi dhe pagesa e tatimit përmes EDI-t, Shtype Njoftimin

    SEMINARI MBAHET:

Data Regjioni Ora Lokacioni
05.10.2012 Prishtinë 10:00 Hotel “SIRIUS”

Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit e Lojërave të Fatit apo përfaqsues të tyre, kontabilist dhe qytetarë të intresuar, me qëllim që të informohen rreth Ligjit të Ri për Lojërat e Fatit, informim rreth Deklarimit dhe Pagesës së Tatimeve dhe Kontributeve Pensionale në mënyrë elektronike, gjithashtu të shoqëruar edhe me shembull praktik se si regjistrohet tatimpaguesi në EDI, si bëhet deklarimi dhe pagesa e tatimit përmes EDI-t. Për informata tjera kontaktoni Tel.: 038/200-250 17, e-mail: info@atk-ks.org , web: www.atk-ks.org