ATK – ORGANIZON SEMINAR ME TATIMPAGUES TË NACIONALITETIT SERB

Publikuar më August 30, 2012 16:13

TEMA:

      • Reformat në Regjistrimin e Bizneseve,
      • Reformat në Deklarimin dhe Pagesën e Tatimeve dhe Kontributeve Pensionale në mënyrë elektronike,
      • Shembull praktik : si regjistrohet tatimpaguesi në EDI, si bëhet deklarimi dhe pagesa e tatimit përmes EDI-t
      • Legjislacioni tatimor dhe risitë në legjislacionin tatimor, si dhe për të rejat nga ATK.

SEMINARI MBAHET:

Data Regjioni Ora Lokacioni
04.09.2012 Graçanicë 11:00 “Klub privrednika” afër bankës PCB në Graçanicë
05.09.2012 Shtërpc 11:00 “Shtepia e Kulturës” në Shtërpc

Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ (apo përfaqsues të tyre), përfaqsuese të njësive të përhershem, kontabilist dhe qytetarë të intresuar,  me qëllim  që të informohen për reformat ne regjistrimin e bizneseve, deklarimin dhe pagesen e tatimeve dhe ndryshimeve ne legjislacionin tatimor. Për informata tjera kontaktoni Tel.: 038/200-250 17, e-mail: info@atk-ks.org , web: www.atk-ks.org