(sq)

 

 

 

SEMINARI MBAHET:

Orari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të njësive të përhersheme, kontabilist dhe qytetarë të interesuar, me qëllim që të informohen për mënyrën e Deklarimit Vjetor, si PD, CD, DO, Raportimi i blerjeve mbi 500€, ejt. (Shkarko njoftimin)

Materialin i cili do të prezantohet, mund ta shkarkoni në ueb-faqe të ATK-së www.atk-ks.org , në linkun Multimedia, Materiale & Prezantime.

 

Për informata tjera kontaktoni

Tel.: 038/200-250 17,

e-mail: info@atk-ks.org ,

web: www.atk-ks.org