(sq)

ATK-ja, ka paraparë mbajtjen e seminareve, si në vijim:

Regjioni Data Ora Vendndodhja
Gjilan 21.03.2012 11:00  Restorant “Luli” Kati i II
Mitrovicë 22.03.2012 11:00 Salla e zyrës regjionale të ATK-së
Gjakovë 23.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal
Pejë 26.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal
Prizren 27.03.2012 11:00 Salla e Kuvendit Komunal
Ferizaj 28.03.2012 11:00 Qendra e Kulturës (ish ndërtesa e TMK-së)
Prishtinë 29.03.2012 11:00 “Hotel Grand”

 

 

 

 

 

 

 

– Ju mirëpresim –

Administrata Tatimore e Kosovës