ATK, publikon broshurën për tatimpagues “Mbaj dokumentacionin sipas ligjit”

Administrata Tatimore e Kosovës, në vazhdimësi do të identifikojë bizneset dhe personat fizikë, të cilët përmes dokumentacionit jo të saktë, i’u shmangen detyrimeve tatimore.

ATK, inkurajon të gjithë tatimpaguesit që të mbajnë dokumentacionin sipas Ligjit, të deklarojnë dhe të paguajnë detyrimet tatimore, në mënyrë që të mos bëhen objekt i ndëshkimeve.

Broshura “Mbaj dokumentacionin sipas Ligjit!” është në dispozicion të tatimpaguesve në ueb-faqen e ATK-së www.atk-ks.org tek linku Multimedia-Fletepalosje.

Administrata Tatimore e Kosovës