ATK publikon Fletëpalosjen “Instalo Pajisje Fiskale dhe lësho Kupon Fiskal”

Publikuar më July 24, 2014 08:46

FletepalosjeShAdministrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se është publikuar Fletëpalosja “Instalo Pajisje Fiskale dhe lësho Kupon Fiskal!”.

Qëllimi i publikimit të kësaj Fletëpalosjeje është që të informoj më për së afërmi tatimpaguesit, lidhur me detyrimet e tyre për të instaluar pajisje elektronike fiskale dhe lëshimin e Kuponit Fiskal, konform Legjislacionit Tatimor.

Inkurajojmë të gjithë tatimpaguesit, që të instalojnë pajisje elektronike fiskale dhe të lëshojnë Kupon Fiskal, në mënyrë që të mos bëhen objekt i ndëshkimeve.

Administrata Tatimore e Kosovës, në vazhdimësi do të identifikojë tatimpaguesit, të cilët i’u shmangen detyrimeve tatimore.

Po ashtu, inkurajojmë Konsumatorët që të kërkojnë Kuponin Fiskal në momentin që pranojnë furnizime/shërbime.

Krijo mirëqenie të përgjithshme, merr Kuponin Fiskal!

Fletëpalosja “Instalo Pajisje Fiskale dhe lësho Kupon Fiskal!” është në dispozicion të tatimpaguesve në ueb-faqen e ATK-së www.atk-ks.org tek linku Multimedia-Fletëpalosje.

Administrata Tatimore e Kosovës