ATK publikon Fletëpalosjen “Instalo Pajisje Fiskale dhe lësho Kupon Fiskal”

Administrata Tatimore e Kosovës, në vazhdimësi do të identifikojë tatimpaguesit, të cilët i’u shmangen detyrimeve tatimore.

Po ashtu, inkurajojmë Konsumatorët që të kërkojnë Kuponin Fiskal në momentin që pranojnë furnizime/shërbime.

Krijo mirëqenie të përgjithshme, merr Kuponin Fiskal!

Fletëpalosja “Instalo Pajisje Fiskale dhe lësho Kupon Fiskal!” është në dispozicion të tatimpaguesve në ueb-faqen e ATK-së www.atk-ks.org tek linku Multimedia-Fletëpalosje.

Administrata Tatimore e Kosovës