KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK takon përfaqësuesit nga ShKÇAK

Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri ka pritur sot në takim përfaqësues nga Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) për të diskutuar rreth bashkëpunimit me qëllim të fuqizimit të kapaciteteve profesionale në fushën e kontabilitetit, edukimin e vazhdueshëm profesional, organizimin e seminareve dhe kampanjave edukative për raportimin e drejt financiar si aktivitete të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Qendra e Thirrjeve me dy module të reja

Nga  ky muaj-Gusht,  Qendra e Thirrjeve në Administratën Tatimore të Kosovës do të filloj përdorimin e dy moduleve,  atë për menaxhimin e jo-deklaruesve dhe për menaxhimin e kampanjave. Këto dy module janë zhvilluar nga zyrtarë të teknologjisë informative të ATK-së,  bazuar në kërkesat e parashtruara nga Qendra e Thirrjeve. Përmes modulit për menaxhim të jo-deklaruesve …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – USAID vazhdon ta përkrah zhvillimin e ATK-së

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së së bashku me menaxhmentin e lartë, sot ka pritur në takim përfaqësues nga USAID misioni në Kosovë, z. Markham Isom dhe z. Blerim Bilibani. Qëllimi i takimit ishte diskutimi për vizionin e Administratës Tatimore të Kosovës për të ardhmen, sukseset, sfidat dhe kapacitet për zhvillim. Drejtori Imeri, përfaqësuesit nga USAID …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues për TM2 2018

Administrata Tatimore e Kosovës sot me datë 9 Gusht, ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues, për rimbursim të qytetarëve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për periudhën e TM2 2018. Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr katër numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK dhe FMN me plan konkret për modernizimin e mëtutjeshëm

Sot është mbajt takimi përmbyllës me përfaqësuesit e misionit të FMN-së,  në të cilin është shpalos Plani i Reformës së ATK-së për periudhën 2019-2021, në këtë takim prezent ishin edhe përfaqësuesit e donatorëve të cilët mbështesin ATK-në. Drejtori i ATK-së Sakip Imeri,  potencoi se aktivitetet e përbashkëta na kanë shërbye që të njohim me mirë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Tërheqja e numrave potencial fitues për periudhën TM2/2018

Administrata Tatimore e Kosovës me datë 9 Gusht 2018, duke filluar nga ora 08:30 do të bëjë tërheqjen e numrave potencial fitues për rimbursim nga kuponët fiskal, periudha TM2/2018. Tërheqja e numrave potencial fitues do të bëhet drejtpërdrejtë në RTK, në kuadër të programit të mëngjesit. Ju rikujtomë,  se numri i përgjithshëm i qytetarëve të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve në funksion të rritjes së përmbushjes vullnetare

Shërbime profesionale, efikase dhe transparente për tatimpaguesit, janë ndër prioritete kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës. Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve funksionon në të gjitha drejtoritë rajonale të ATK-së, e cila brenda strukturës se vetë përbëhet nga tri njësi organizative, atë të shërbimeve të drejtpërdrejta për tatimpaguesit, këshilltarëve tatimorë, si dhe zyrtarët e kontributeve pensionale. …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përfaqësues nga Autoriteti i të Hyrave të Ugandës vizitojnë ATK-në

Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, Sakip Imeri ka pritur sot në takim një delegacion nga Autoriteti i të Hyrave të Ugandës. Qëllimi i kësaj vizite është marrja e përvojave dhe praktikave nga ATK-ja, në fushën e përmirësimit të performancës së administratës tatimore. Ky delegacion kryesisht është i fokusuar në organizmin e përgjithshëm të Administratës …