KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK tejkalon pritshmërit për të hyrat tatimore, inkason 11.7 milion euro më shumë se plani

Vazhdon të rritet performanca e të hyrave në Administratën Tatimore të Kosovës, ku vetëm për muajin Janar-Mars 2021 nga të hyrat e rregullta janë mbledhur 134.7 milion euro, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kemi rritje për 16.2 milion euro. Ndërsa, në raport me planin janë mbledhur 11.7 milion euro më …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi Seminar për Organizata Jo-Qeveritare

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me Platformën CiviKos, ka organizuar Seminar on-line për Organizata Jo-Qeveritare me temën: “Detyrimet tatimore nga OJQ-të”. Në ketë seminar morën pjesë rreth 100 përfaqësues nga organizata të shoqërisë civile që veprojnë në Kosovë. Në këtë seminar nga përfaqësuesi i ATK-së, u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim: Tatimi në të …

ATK_MD

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Hysenaj vizitoj Departamentin e Mbledhjes së Detyrueshme

“Duhet që të punojmë në maksimum, që niveli i borxheve në institucionin tonë të zvogëlohet”, këto fjalë ishin mesazh për Departamentin e Mbledhjes së Detyrueshme nga Zëvendësues, Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ekrem Hysenaj, i cili së bashku me anëtarët e menaxhmentit të lartë kanë vizituar këtë departament. Drejtori Hysenaj mes tjerash gjatë këtij takimi …

Takimi i ekspertin e BM

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi përshëndetës me ekspertin nga Britania e Madhe

Zëvendësues , Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ekrem Hysenaj, sot ka takuar ekspertin nga Britania e Madhe z.Leslie Green, i cili ishte pjesë e Administratës Tatimore të Kosovës për dy vite. z.Green, ka ndihmuar Departamentin për Hetime Tatimore dhe Intelegjence-ATK, në parandalimin, zbulimin dhe luftimin e  krimit financiar dhe ekonomik. Gjatë takimit në zyrat e …

Takim ATK Dogana

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK dhe Dogana e Kosovës diskutuan sot për intensifikimin e aktiviteteve të mëtutjeshme

Sot është mbajtur takimi mes drejtorëve të ATK-së dhe Doganës së Kosovës, si dhe menaxhmentit të lartë, i cili kishte për qëllim harmonizimin e procedurave për lirim të TVSH-së në lëndën e parë për prodhim si stimulim për konkurrencën e tregut, si dhe rritjen e bashkëpunimit dhe intensifikimin e shume aktiviteteve, të cilat do të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Memorandum Bashkëpunimi mes ATK-së dhe AKK-së

Bashkëpunimi ndërinstitucional i ATK-së në vazhdimësi është duke u rritur, i fundit që u finalizua në kuadër të një Memorandum Bashkëpunimi është ai me Autoritetin Kosovar të Konkurrencës. Memorandumi është hartuar për bashkëpunimin dhe koordinimin e aktiviteteve ndërmjet Autoritetit Kosovar të Konkurrencës dhe Administratës Tatimore të Kosovës. Memorandumi në fjalë shpreh vullnetin e lirë të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK tejkalon planin e të hyrave për muajin janar, mbledh 4 milion euro më shumë

Të hyrat në Administratën Tatimore të Kosovës për muajin janar kanë shënuar performancë të mirë duke tejkaluar pritshmëri e planifikuara. Për muajin e parë të këtij viti janë mbledhur 64.04 milion euro, që në krahasim me planin kemi rreth 4 milion euro të mbledhura më shumë. Trendi i arritur për këtë muaj, tregon një nismë …