KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rifillon punën Ilir Murtezaj, në pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së

Nga sot Ilir Murtezaj rifillon punën në pozitën e drejtorit të Përgjithshme të Administratës Tatimore të Kosovës, bazuar në Vendimin NR. 302/2020, të marr nga Kryeministri i Republikës së Kosovës Avdullah Hoti, për rikthimin në pozitën e drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së Ilir Murtezaj. Andaj, bazuar në kompetencat dhe përgjegjësit që ka drejtori i përgjithshëm …

Komunikatë për media – Tërhiqet prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës ndaj ish u.d drejtorit të Departamentit të Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës Safet Krasniqi

Administrata Tatimore e Kosovës me datën 24.12.2020, ka pranuar Aktgjykimin me numër 2019:291344, të marrë me datë 11.12.2020 nga Departamenti Special-Gjykata Themelore në Prishtinë. Në këtë Aktgjykim Prokurori i Shtetit në mungesë të provave, tërhiqet nga ndjekja penale kundër të akuzuarit z.Safet Krasniqi, pasi  nga provat e administruara nuk është vërtetuar se i njëjti ka …

Takimi 2020

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mban takimin përmbyllës për vitin 2020 me palët e interesit

Administrata Tatimore e Kosovës sot ka mbajtur takimin përmbyllës për vitin 2020 më palët e interesit, në të cilin u diskutua ndikimi i pandemisë COVID 19 në sektorin e ekonomisë. Agjenda e diskutimit ishte ndikimi i pandemisë në të hyrat e ATK-së, borxhet dhe aktivitetet e tjera, zbatimi i Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike-COVID 19, mos-deklarimi …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Thirrje nga ATK për punëtorët të cilët nuk i kanë të paguara kontributet pensionale!

Duke pas parasysh që jeni në periudhën kur shumë shpejt do të nis implementimi i Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike, e me theks të veçantë aplikimi për tërheqjen e 10% nga Fondi i Kursimeve Pensionale, ATK i bënë thirrje të gjithë qytetarëve të cilët kanë dyshime që punëdhënësi nuk i ka paguar kontributet pensionale të parapara …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Nënshkruhet Marrëveshja për Bashkëpunim mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Administratës Tatimore të Kosovës

Sot gjatë një takimi të përbashkët mes Zëvendësues, Drejtorit të Administratës Tatimore të Kosovës Ekrem Hysenaj dhe Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës Avni Ahmeti është finalizuar Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të dy institucioneve. Qëllimi i kësaj marrëveshje të nënshkruar mes z.Hysenaj dhe z.Ahmeti është që të mundësohet qasja në regjistrat pronësorë të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Hysenaj ka takuar drejtorin e Doganës së Kosovës

Zëvendësues, Drejtor i Përgjithshëm i ATK-së Ekrem Hysenaj me bashkëpunëtor ditën e enjte ka takuar zëvendësues, Drejtorin e Përgjithshëm të Doganës së Kosovës Bajram Rexhën dhe bashkëpunëtorët e tij,  me të cilët kanë diskutuar për tema të cilat ndërlidhjen me aktivitetet e dy institucioneve. Ndër pikat kryesore të cilat u diskutuan, me theks të veçantë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Finalizohet Plani për Përmirësimin e Integritetit të Administratës Tatimore të Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës ka finalizuar hartimin e Planit për Përmirësim të Integritetit, i cili në fund të vitit 2019 kishte nisur të hartohej në bashkëpunim me Programin e USAID-it për Qeverisjen Ekonomike në Kosovë. Ky plan ka për qëllim të identifikojë fushat që kontribuojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi në ambiciet e menaxhmentit për përmirësimin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 1, 163 kërkesa të aprovuara për rimbursim të TVSH ,TAP dhe TAK , në kohë mesatare prej 20 ditësh

Në funksion të ngritjes së efikasitetit dhe efektivitetit për zbatimin e dispozitave ligjore lidhur me rimbursimet, ATK ka themeluar Divizionin për Menaxhimin e Rimbursimeve. Ky divizion menaxhon komplet procesin e rimbursimeve nga një qendër e vetme në Zyrën Qendrore të ATK-së, përmes Modulit të Rimbursimit. Përmes këtij moduli, bazuar në kriteret e përcaktuara nga ATK, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Protokolli ndryshues i marrëveshjes për shmangien e tatimit të dyfishtë lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe kapitalin dhe për parandalimin e evazionit fiskal

Me datë 27 Tetor 2020 është dekretuar ratifikimi i protokollit ndryshues i Marrëveshjes për shmangien e tatimit të dyfishtë lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe kapitalin dhe për parandalimin e evazionit fiskal, e nënshkruar në mes të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, më datë 02.10.2020. Aktualisht, …