KOMUNIKATË PËR MEDIA – GIZ ka organizuar punëtori për menaxhmentin e ATK-së

GIZ ka organizuar punëtori për menaxhmentin e ATK lidhur me komunikimi joverbal dhe hyrje në inteligjencën emocionale si kornizë logjike në komunikim. Në këtë punëtori kanë ligjëruar profesorë nga Universiteti Prishtinës “Hasan Prishtina”, Dr. Prof.  Aliriza Arënliu dhe Dr. Prof. Dashamir Bërxulli. ATK, është mirënjohëse dhe e çmon shumë bashkëpunimin me GIZ, i cili administratën …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka grumbulluar 94.6 % të të hyrave të përgjithshme vjetore

Administrata Tatimore e Kosovës një muaj para së të mbyllet viti kalendarik ka arritur që të tejkaloj parashikimet e përcaktuara.  Sigurisht, që tek ky rezultat kanë ndikuar përkushtimi dhe qasja profesionale e menaxhmentit  dhe të zyrtarëve të ATK-së. Deri me 30 nëntor 2018  administrata tatimore ka grumbulluar 94.6 % të të hyrave të përgjithshme vjetore, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Prezantohen rezultatet e projektit “Qasja bihevioriste në ngritjen e përmbushjes tatimore”

Ekspertet nga Banka Botërorë kanë prezantuar rezultatet nga projekti “Qasja bihevioriste në ngritjen e përmbushjes tatimore”, projekti në fjalë është tërësisht i ri dhe unik jo vetëm në Kosove por edhe në regjion. Rezultat e projektit tregojnë se institucionalizimi i qasjes bihevioriste në mbledhjen e tatimeve i mundëson Kosovës që të krijoj (zhvilloj) ndërhyrje të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK merr vendim mbi pezullimin nga detyra për dy inspektor tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës njofton opinionin publik se bazuar në informatat e pranuara nga organet kompetente dhe duke u mbështetur në nenin 69  të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Kosovës, ka marrë vendim mbi pezullimin parandalues nga marrëdhënia e punës në ATK për dy inspektor, të cilët janë arrestuar nën  dyshimet se kanë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare në Budapest

Drejtori i ATK-së po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare profesionale dhe akademike, me temë “Siguria, Shërbimi dhe Zhvillimi -Drejtimet e Reja në Operimin e Administratave të të Hyrave”, e cila po mbahet në Budapest-Hungarisë. Qëllimi kësaj konference është diskutimi i sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave, menaxhimi i të dhënave si mjet për lehtësimin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare në Budapest

Drejtori i ATK-së po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare profesionale dhe akademike, me temë “Siguria, Shërbimi dhe Zhvillimi -Drejtimet e Reja në Operimin e Administratave të të Hyrave”, e cila po mbahet në Budapest-Hungarisë. Qëllimi kësaj konference është diskutimi i sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave, menaxhimi i të dhënave si mjet për lehtësimin e …

KISA për një vit i ka ofruar ATK-së eksperiencë në sigurinë kibernetike

KOMUNIKATË PËR MEDIA – KISA për një vit i ka ofruar ATK-së eksperiencë në sigurinë kibernetike

Vitin e kaluar Administrata Tatimore e Kosovës dhe Agjencia shtetërore e Koresë së Jugut për Internet dhe Siguri të ( KISA), patën nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi, me qëllim të bashkëpunimit ndërmjet palëve në fushën e sigurisë kibernetike. Qëllimi i këtij MiM, ishte lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet palëve, për promovimin e  projekteve që nxisin bashkëpunimin, në …

Partneriteti mes ATK-së dhe GIZ-it

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Partneriteti mes ATK-së dhe GIZ-it

Është zhvilluar punëtoria dy ditore “Bashkëpunim- Koordinimi” në mes të ATK-së dhe GIZ. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte vlerësimi i përkrahjes së ATK-së nga GIZ-i, si dhe ndërlidhja me donatoret tjerë. Gjatë kësaj punëtorie, po ashtu u theksua se ngritja e performancës në fushat specifike për përmirësimin e operacioneve kryesore, do të bëhet me synim …

Memorandum Mirëkuptimi mes ATK-së ambasadës së Britanisë së Madhe dhe ambasadës së Gjermanisë

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Memorandum Mirëkuptimi mes ATK-së ambasadës së Britanisë së Madhe dhe ambasadës së Gjermanisë

Sot është nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi mes Administratës Tatimore të Kosovës, ambasadës së Britanisë së Madhe dhe ambasadës së Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë. Me anë të këtij memorandumi synohet që të ofrohet ndihmë për Administratën Tatimore të Kosovës në ngritjen e kapaciteteve në fushën e raportimit financiar dhe analizës së pasqyrave financiare. Drejtori i …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues për TM3 2018

Administrata Tatimore e Kosovës sot me datë 8 nëntor, ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues, për rimbursim të qytetarëve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për periudhën e TM3 2018. Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr tre numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ …