Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK vepron fuqishëm ndaj bizneseve që nuk paguajnë saktë detyrimet e tyre tatimore

Administrata Tatimore e Kosovës-përkatësisht Departamenti i Operativës  ka ndërmarr veprime të fuqishme operacionale ndaj gjithë tatimpaguesve mos-përmbushës, të cilët pavarësisht zhvillimit të aktiviteteve të tyre, nuk kanë paguar detyrimet tatimore. Identifikimi i këtyre bizneseve është bërë nga analiza e riskut, bazuar në Planin e Trajtimit të Rreziqeve.  Aktualisht janë duke u trajtuar 200 raste, të …

Njoftim për tatimpagues – Të nderuar tatimpagues

Ashtu siç jeni të informuar, për arsye të ri-organizimit të mbledhjes së detyrueshme, tani stafi i departamentit të Mbledhjes së Borxheve është bartur nga adresa: rruga Musine Kokalari (ish-Zyra Kombëtare e Auditorit) në këtë adresë: rruga Richard Holbrooke – Veternik, Prishtinë (objekti i Doganës së Kosovës, mbrapa qendrës tregtare Albi Mall). Për më tepër: https://www.google.com/maps?t=h&ll=42.632507,21.154053&q=Marked+Location …

ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS – Organizon SEMINAR PËR TATIMPAGUES

TEMA: Risitë në Administratën Tatimore të Kosovës Aplikimi i ngarkesës së kundërt për TVSH në ndërtimtari Deklarimi vjetor PD, CD dhe DO Risitë sipas Ligjit të Ri për Kontabilitet, Raportim financiar dhe Auditim  SEMINARI MBAHET: Data Regjioni Ora Vendndodhja 11.02.2020 Prizren 10:30 Salla në Hotel “City”, Prizren 12.02.2020 Ferizaj 10:00 Salla e Kuvendit Komunal në …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Konsolidimi i mbledhjes së borxheve

Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në nenin 2, të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, ka për detyrë të mbledh të hyrat tatimore sipas afateve ligjore të përcaktuara me legjislacionin tatimor, duke pas parasysh rëndësinë e ngritjes së përmbushjes, veçanërisht përmbushjes vullnetare. Në këtë kontekst ATK është duke punuar në zbatimin e Planit  …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Diskutohet Plani Operativ 2020

Menaxhmenti i Lartë i Administratës Tatimore të Kosovës, sot ka mbajtur takim me drejtoret e Zyrave Regjionale, me qëllim që të diskutohet Plani Punës për vitin 2020, ku në të njëjtën kohë u shpalosen edhe rezultatet e vitit 2019. Në këtë takim Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Ilir Murtezaj kërkoj angazhim maksimal nga drejtorët regjional …

Njoftim për tatimpagues – Reduktimi i normës së TVSH-së nga 18% në 8%

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se Ministri i Financave, ka nxjerr Vendimin Nr.19/2019 dhe Vendimin Nr. 19-1/2019 për reduktimin e normës tatimore nga tetëmbëdhjetë për qind (18%) në tetë përqind (8%) për kafshë dhe shpend të gjalla. Sipas Vendimit Nr.19/2019, gjegjësisht Vendimit Nr. 19-1/2019, reduktohet norma tatimore nga tetëmbëdhjetë për qind (18%) në tetë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rezultatet e bashkëpunimit të ATK-së me qytetarë

Vazhdon të rritet bashkëpunimi mes qytetarëve dhe Administratës Tatimore të Kosovës, duke raportuar parregullsitë tatimore, evazionin fiskal, rastet korruptive, si dhe dukurit tjera negative që ndërlidhen me sistemin tatimor në Kosovë. Në mënyrë që të luftohen këto dukuri negative, ATK ka në dispozicion linjën pa-pagesë 0800 80 800, si dhe kutit e vërejtjeve, të cilat …