Komunikatë për media – ATK me sistemin elektronik EDI, në ICT Awards fitoi çmimin e parë “Shërbimi më i mirë publik”

ATK ka të funksionalizuar Sistemin më të Ri Elektronik Tatimor – EDI, i cili mundëson deklarimin / pagesën e të gjitha tatimeve / kontributeve pensionale, trajtimin e formularëve tatimor, administrimin e aplikacionit EDI-t, korrigjimin e të gjithë formularëve tatimor, si dhe qasje të thjeshtë në historinë e tatimpaguesve, bilancin tatimor, etj. ATK është e vendosur …

KOMUNIKATË PË MEDIA

Gjatë kësaj periudhe, ATK-ja ka zhvilluar aktivitete mjaft të rëndësishme, si në hartimin e planit Strategjik 2015-2020, modernizimin  e sistemit të teknologjisë informative, analizës së riskut etj.,  të cilat kanë rol të veçantë në realizimin e misionit dhe vizionit të saj si një administratë moderne. Gjatë muajit mars është funksionalizuar Sistemi i Ri Elektronik Tatimor EDI, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA

ATK i njoftoi të pranishmit me aktivitetet në funksion të zhvillimit të procesit të fiskalizimit, dhe procesin e formimit të Njësisë për Menaxhimin e Arkave Fiskale si dhe për aktivitetet e implementimit në praktikë të planit për fushatën e nxitjes se konsumatorëve qe te kërkojnë dhe marrin kuponët fiskal me moton “ Kërko Kuponin Fiskal, …

Komunikatë për media – Aktivitet me trende pozitive, risitë dhe përkushtimi ndaj tatimpaguesve shënojnë sukseset ATK-së në tremujorin e parë 2015

Administrata Tatimore e Kosovës në tremujorin e parë të këtij viti, ka grumbulluar të hyra në vlerë prej 84 mil euro,apo 12% më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2014. Me këtë trend të të hyrave, ATK është në rrugë të mirë për realizimin e objektivave operative dhe strategjike. Përgjatë këtij tremujori, ATK-ja ka …

Komunikatë për media – Ministri i financave Avdulla Hoti vizitoi sot Administratë Tatimore të Kosovës

  z.Haliti gjatë takimit  nënvizoj se “në vazhdimësi kemi një trend stabil të të hyrave të rregullta , ofrim të shërbimeve mbi 44,000 t/p deklarojnë e paguajnë tatimet nga zyre e shtëpitë e veta përmes EDI-t, shërbimet e ofruara janë ndër shërbimet më të mira institucionale në vend, duke ju mbajtur dhe krijimin e një …

Komunikatë për media – Studentët e Universitetit Amerikan në Kosovë-AUK, njoftohen në fushën e tatimeve

Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këtë seminar, ishin: Çfarë janë tatimet?, Si mblidhen tatimet?, Çfarë janë taksat?, Cilët janë Trupat Administrativ Tatimor?, Llojet e tatimeve, Normat tatimore, Përmbushja e detyrimeve tatimore, Parimet bazë të ndërtimit të një sistemi tatimor, Lehtësitë në pagesë të tatimeve, Vetëdijesimi për të marrë kuponin fiskal dhe Linja e bashkëpunimit …

Komunikatë për media – Takimi i radhës me miqtë e ATK-së

z. Haliti duke i falënderuar përfaqësuesit e institucioneve për bashkëpunimin deri më tani, ka shprehur gatishmërinë e ATK-së për vazhdimin e bashkëpunimit edhe në të ardhmen, për arritjen e sukseseve të përbashkëta. Ai pastaj shpalosi progresin e arritur për periudhën Janar-Shtator 2014: Në vitin 2014, ATK ka vazhduar me realizimin e objektivave sipas planeve strategjike …

Komunikatë për Media – Beqaj: Lufta kundër ekonomisë joformale dhe evazionit fiskal prioritet i Qeverisë së Kosovës

Ministri i Financave, Besim Beqaj ka thënë sot se lufta kundër ekonomisë joformale dhe evazionit fiskal janë prioritete të Qeverisë së Republikës se Kosovës. Duke folur në konferencën Parandalimi dhe luftimi i ekonomisë joformale , pastrimit te parave, financimit te terrorizmit dhe krimeve financiare, ministri Beqaj ka theksuar se parandalim më i vendosur/këmbëngulës i ekonomisë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përfaqësues nga ATK pjesëmarrës në gjysmë maratona tradicionale

Të dielën ne Prishtinë është organizuar gjysmë maratona tradicionale ndërkombëtare që simbolizon vlerat e paqes, tolerancës, dhe bashkëjetesës. Pjesëmarrës në këtë garë ishin përfaqësues, individ dhe personalitete të ndryshme, në mesin e të cilëve ishin pjesëmarrës edhe përfaqësues nga Administrata Tatimore e Kosovës-ATK. Garuesit që e përfunduan garën u shpërblyen me certifikata, me emrin dhe …