Njoftim për qytetarë

Të nderuar qytetarë, Duke pas parasysh që kemi pranuar një numër të konsiderueshëm të pyetjeve tuaja, lidhur me ri-fillimin e kampanjës për rimbursim nga kuponët fiskal, e cila siç jeni të njoftuar është ndërprer me qëllim që ta ruajmë shëndetin e secilit prej nesh, dhe në të njëjtën kohë të parandalojmë përhapjen e COVID 19. …

Njoftim për tatimpagues – Shfuqizohet Vendimi Nr. 28/2020 i datës 23.03.2020 për lirimin e përkohshëm nga pagesa e TVSH-së në importet e grurit dhe miellit, për prodhimin e bukës dhe produkteve të bukës

Të nderuar tatimpagues, Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjitha subjektet biznesore të cilat me Vendimin nr. 28/2020 të datës 23.03.2020 të Ministrit Financave dhe Transfereve, kanë përfituar  lirim të përkohshëm nga pagesa e TVSH-së për importe të grurit dhe miellit, të dedikuara për prodhimin e bukës, i njëjti është SHFUQIZUAR me Vendimin e ri …

Njoftim për tatimpagues – Përmes Sistemit EDI, korrigjoni gabimet gjatë aplikimit për të përfituar nga Pakoja Fiskale Emergjente

Të nderuar tatimpagues, Komisioni i përbashkët ATK dhe MEPTINIS, i mandatuar me Vendimin Nr. 32/2020, datë 15.04.2020 nga Ministri i Financave dhe Transfereve, është duke i shqyrtuar kërkesat e tatimpaguesve, të cilët kanë aplikuar për të përfituar nga Pako Fiskale Emergjente. Me këtë rast, ky Komision, ditë më parë ka publikuar adresën elektronike PakoEmergjenteFiskale@atk-ks.org, në …

Njoftim për tatimpagues – Aplikimi online për kërkesë të marrëveshjes për pagesë të obligimeve tatimore me këste

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Andaj, me qëllim që tatimpaguesit të kenë sa më të lehtë përmbushjen e obligimeve tatimore,  ATK në sistemin elektronik EDI ka shtuar edhe një shërbim të ri, i cili ka të bëjë me kërkesën për marrëveshjen e pagesës …

Njoftim për tatimpagues – Mundësohet korrigjimi i gabimeve gjatë aplikimit për të përfituar nga Pakoja Fiskale Emergjente

Të nderuar tatimpagues, Komisioni i përbashkët ATK dhe MEPTINIS, i mandatuar me Vendimin Nr. 32/2020, datë 15.04.2020 nga Ministri i Financave dhe Transfereve, është duke i shqyrtuar kërkesat e tatimpaguesve, të cilët kanë aplikuar për të përfituar nga Pako Fiskale Emergjente. Me këtë rast, ky Komision ju njofton se tani mund të dërgoni kërkesat për …

Njomza Alaj Njoftimet

Njoftim për tatimpagues – Zgjatet afati për pagesën e obligimeve tatimore për këto lloje të tatimeve/kontributeve

Me qëllim të zbatimit të Vendimit Nr. 01/07 dhe 01/09 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, si dhe vendimit të Ministrit të Financave dhe Transfereve të datës 24.04.2020, për marrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive me Corona Virus – COVID 19, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se zgjatet afati për pagesën …

Njoftim për tatimpagues – Pagesë shtesë për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave dhe barnatoreve

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se ka zhvilluar Sistemin Elektronik EDI për të mundësuar edhe parashtrimin e kërkesave për të përfituar nga Pakoja Fiskale Emergjente për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës dhe barnatoreve, të cilët ishin në kontakt të drejtpërdrejtë me konsumatorin gjatë punës së bërë. Sipas Planit Operacional për Pakon Fiskale …

Njoftim për tatimpagues – Mundësohet edhe kompensimi për të Vetëpunësuarit, Pagat dhe Qiratë e paguara

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se ka zhvilluar Sistemin Elektronik EDI për të mundësuar edhe parashtrimin e kërkesave për të përfituar nga Pakoja Fiskale Emergjente, si: Të vetëpunësuarit, Punëdhënësit, të cilët i kanë paguar pagat e punëtorëve për periudhën Mars/2020, dhe Qiramarrësit, të cilët i kanë paguar qiratë. Të vetëpunësuarit do të mund të …

Njoftim për tatimpagues – Certifikata e të punësuarit, shkarkohet përmes Sistemit Elektronik EDI

Referuar në vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë Nr. 226/IV/2020, datë 14.04.2020, për parandalimin, luftimin dhe eleminimin e sëmundjes ngjitëse në komuna të Kosovës, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se të gjitha bizneset, (punonjëseve të të cilave ju kërkohet leje qarkullimi vetëm në kuadër të kryerjes së detyrave të punës) sipas kodeve të lejuara nga Ministria …