Njoftim për tatimpagues – Përfito nga Pakoja Fiskale Emergjente!

Bazuar në vendimin e Ministrit të Financave dhe Transfereve, datë 03.04.2020, lidhur me aprovimin e Planit Operacional për Pakon Fiskale Emergjente dhe obligimin e institucioneve për zbatimin e këtij Plani, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se ka bërë përgatitjet dhe tashmë punëdhënësit dhe qiramarrësit mund të parashtrojnë kërkesat e tyre për të përfituar nga …

Njoftim për tatimpagues

Të nderuar tatimpagues Administrata Tatimore e Kosovës ju njofton se bazuar në Urdhëresën e Ministrisë së Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike (MEPTINIS), të datës: 23 Mars 2020, është duke ju dërguar përmes e-mailit formën e vërtetimit për lëvizje të lirë të bizneseve, të cilat janë të regjistruara sipas NACE KODIT, të listuar …

Njoftim për tatimpagues – Lirohen përkohësisht nga pagesa e TVSH-së, importet e grurit dhe miellit

Me qëllim të zbatimit të Vendimit Nr. 01/07 dhe 01/09 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, si dhe vendimit të Ministrit të Financave dhe Transfereve Nr. 28/2020 të datës 23.03.2020, për marrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive me Corona Virus – COVID 19, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se lirohen përkohësisht …

Njoftim

Të nderuara Institucione Financiare, Në zbatim të Marrëveshjes FATCA në mes të Kosovës dhe Sh.B.A, ATK ka publikuar formën W-8BEN-E “Vërtetimi i statusit të Pronarit Përfitues për mbajtje të tatimit në burim dhe raportimit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës (Entitetet)” dhe udhëzuesin për plotësimin e kësaj forme, e cila është një dokument i rëndësishëm …

Njoftim për tatimpagues – Transmetimi (dërgimi) i të dhënave nga Pajisja Elektronike Fiskale (PEF) në ATK

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor, të gjitha bizneset që janë të pajisura me Pajisje Elektronike Fiskale (Arkë Fiskale, Printer Fiskal, Sistem Fiskal) janë të obliguar të lëshojë Kupon Fiskal si dhe të bëjnë transmetimin(dërgimin) e raporteve periodike në ATK. Pajisja …

Njoftim – FATCA

Shërbimi i të Hyrave të Brendshme të SHBA-së – IRS ka dërguar një informatë të re që lidhet me me numrat e identifikimit të tatimpaguesve – numrat TIN që mungojnë, ose kur një numër identifikues i tatimpaguesit – numër TIN është i kompletuar me nëntë A si “AAAAAAAAA” ose 0 “000000000”. Informata është si në …

Shukrije Shabani Njoftimet

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për tatimpagues

TEMA: TRAJTIMI TATIMOR I KONTRATAVE AFATGJATE NDËRTIMORE NRYSHIMET NË LIGJIN PËR TATIM NË TË ARDHURA TË KORPORATAVE SEMINARI MBAHET: Data Regjioni  Ora Vendndodhja 19.09.2019 Ferizaj 10:00 Salla e Asamblesë Komunale në Ferizaj 20.09.2019 Mitrovicë 10:00 Salla e Agjencisë për Zhvillim Rural – AZHR për Veri, adresa “Parku i Biznesit”, Mitrovicë 23.09.2019 Prizren 10:30 Salla në …