(sq)

“Vete fakti i aktit të betimit tuaj të sotshëm tregon shumë. Në fakt profesioni i juaj, është një ndër profesionet e rralla dhe specifike që bëjnë betimin në këtë formë. Kjo flet se ju jeni pjesë e mekanizimit esencial të shtetit, të zbatimit të ligjit dhe sundimit të shtetit ligjor. Kjo flet shumë edhe për …

(sq)

 Po ashtu, është paraparë që kontaktet e tilla, do të inkurajojnë dhe mundësojnë tatimpaguesin që të jetë i rregullt me përgjegjësitë e tij, në të ardhmen. Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është duke shënuar hapa konkret për të ngritur transparencën në shërbimet tona, ndaj tatimpagueseve, të cilët do të kenë më të lehtë informimin dhe …

(sq)

Raporti i këtij nëntëmujori reflekton vazhdimësinë e punës së stafit të ATK-së, për të ngritur nivelin e shërbimeve ndaj tatimpaguesve në përgjithësi: “Dua të potencoj se e gjithë puna e këtij nëntëmujori është sukses i gjithë stafit të Administratës Tatimore. Po ashtu, përgjatë këtij nëntëmujori kemi bërë hapa konkret për të ngritur transparencën në shërbimet …

(sq)

Ky formular hyn në fuqi menjëherë. Nëse dëshironi që përfaqësuesi të marrë informatat tatimore, ju duhet të plotësoni këtë formular dhe ta dorëzoni në zyrën regjionale të ATK-së. Pa këtë autorizim, ATK nuk do t’ia japë informatat ndonjë personi veç atij të paraparë me ligj apo i autorizuar nga ju. Për të shkarkuar formularin sipas …

(sq)

Me këtë rast Administrata Tatimore e Kosovës u kërkon ndjesë për problemet eventuale teknike të shkaktuara si dhe ju inkurajon që për t’iu shmangur problemeve në të ardhmen të aplikoni sa më shpejtë për t’u regjistruar për përdorimin e Deklarimit Elektronik – EDI-t duke vizituar zyret e NJTM-së në adresën rr. Fehmi Agani p.n. Departamenti …

(sq)

Në këtë seminar janë trajtuar temat si: regjistrimi i mallërave, mallërat pa mbules, arkat fiskale si dhe ngarkesa e kundërt. Me ç’rast para tatimpaguesëve u tha se tatimet nuk demtojnë apo heqin privilegje, tatimet dhurojn përfitime apo krijojn privilegje në një mënyrë të organizuar dhe efikase si në arsim, shëndetësi, infrastruktur,siguri etj. Në kuadër të …

(sq)

ATK do të ketë ekskluzivitetin për përdorimin e ideve fituese (logove fituese), ndërsa vlerësimi do të bëhet nga komiteti menaxhues i ATK-së i përbërë edhe nga një ekspert i dizajnit dhe atë në bazë të kritereve të poshtëshënuara: Kuptimplotë – të shprehë detyrat dhe obligimet e ATK-së E thjeshtë – e pastër dhe jo e …

(sq)

Znj. Shabanaj, në bashkëpunim me kolegët tjerë do të mundohet t’ua gjej zgjidhjen në periudhë sa më të shkurtër kohore, megjithatë ne ju lusim për mirëkuptim nëse përgjigja juaj mund të vonohet. Për ju që nuk keni arritur të merrni tokenët dhe kontratat, ju lusim që duke filluar nga data 13 Shtator të vizitoni zyren …

(sq)

Me ç’rast, në një takim të organizuar nga EU-CTA, Drejtor i Përgjithshëm i Administratës Tatimore z.Behxhet Haliti dhe z.Naim Huruglica, Drejtor i Përgjithshëm i Doganave të Kosovës, së bashku kanë folur rreth projektit të EU-CTA-së, për të cilin thanë se ky ishte një projekt i kohës së duhur dhe njëri prej më të mirëve që …

(sq)

Kurse, nëse krahasohet periudha Janar-Gusht 2011, me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, të hyrat në këtë periudhë janë më të mëdha për 28.6 milionë euro, ose shprehur në përqindje 20% më të mëdha. Poashtu, gjatë kësaj konference Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së z.Behxhet Haliti prezantoj projektin e E-Deklarimit, i cili është futur në …