(sq)

Ky formular hyn në fuqi menjëherë. Nëse dëshironi që përfaqësuesi të marrë informatat tatimore, ju duhet të plotësoni këtë formular dhe ta dorëzoni në zyrën regjionale të ATK-së. Pa këtë autorizim, ATK nuk do t’ia japë informatat ndonjë personi veç atij të paraparë me ligj apo i autorizuar nga ju. Për të shkarkuar formularin sipas …

(sq)

Me këtë rast Administrata Tatimore e Kosovës u kërkon ndjesë për problemet eventuale teknike të shkaktuara si dhe ju inkurajon që për t’iu shmangur problemeve në të ardhmen të aplikoni sa më shpejtë për t’u regjistruar për përdorimin e Deklarimit Elektronik – EDI-t duke vizituar zyret e NJTM-së në adresën rr. Fehmi Agani p.n. Departamenti …

(sq)

Në këtë seminar janë trajtuar temat si: regjistrimi i mallërave, mallërat pa mbules, arkat fiskale si dhe ngarkesa e kundërt. Me ç’rast para tatimpaguesëve u tha se tatimet nuk demtojnë apo heqin privilegje, tatimet dhurojn përfitime apo krijojn privilegje në një mënyrë të organizuar dhe efikase si në arsim, shëndetësi, infrastruktur,siguri etj. Në kuadër të …

(sq)

ATK do të ketë ekskluzivitetin për përdorimin e ideve fituese (logove fituese), ndërsa vlerësimi do të bëhet nga komiteti menaxhues i ATK-së i përbërë edhe nga një ekspert i dizajnit dhe atë në bazë të kritereve të poshtëshënuara: Kuptimplotë – të shprehë detyrat dhe obligimet e ATK-së E thjeshtë – e pastër dhe jo e …

(sq)

Znj. Shabanaj, në bashkëpunim me kolegët tjerë do të mundohet t’ua gjej zgjidhjen në periudhë sa më të shkurtër kohore, megjithatë ne ju lusim për mirëkuptim nëse përgjigja juaj mund të vonohet. Për ju që nuk keni arritur të merrni tokenët dhe kontratat, ju lusim që duke filluar nga data 13 Shtator të vizitoni zyren …

(sq)

Me ç’rast, në një takim të organizuar nga EU-CTA, Drejtor i Përgjithshëm i Administratës Tatimore z.Behxhet Haliti dhe z.Naim Huruglica, Drejtor i Përgjithshëm i Doganave të Kosovës, së bashku kanë folur rreth projektit të EU-CTA-së, për të cilin thanë se ky ishte një projekt i kohës së duhur dhe njëri prej më të mirëve që …

(sq)

Kurse, nëse krahasohet periudha Janar-Gusht 2011, me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, të hyrat në këtë periudhë janë më të mëdha për 28.6 milionë euro, ose shprehur në përqindje 20% më të mëdha. Poashtu, gjatë kësaj konference Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së z.Behxhet Haliti prezantoj projektin e E-Deklarimit, i cili është futur në …

(sq)

Konferenca për media, do të mbahet: më datë: 08 Shtator, 2011 (e enjte), në ora 11:00. Adresa-Prishtinë: Këndi i rrugës “Bill Klinton” dhe “Dëshmorët e Kombit”- Administrata Tatimore e Kosovës – Kati i I-rë-Salla e Trajnimeve. – Ju mirëpresim – Administrata Tatimore e Kosovës

(sq)

“Çdo ditë në punën tonë ne duhet të vazhdojmë që të bëjmë progres të mëtutjeshëm në rrugën tonë drejt modernizimit. Duke pasur parasysh këtë, unë dëshiroj që ju të bëni zotime personale të sinqerta për të kontribuar në këtë proces të ndryshimit, të përmirësimit të vazhdueshëm dhe mbi të gjitha për të arritur rezultate. Gjatë …

(sq)

Prezentimi do të mbahet me DATË: 8 shtator 2011, në Hotel Grand – Prishtinë, në dy termine nga ora 9-12 dhe nga ora 13-16. Për të parë cilit termin i takoni dhe tek cili zyrtar të drejtoheni për të marrë tokenët dhe dokumentet tjera klikoni në njërin nga terminet më poshtë: 9:00 – 12:00 13:00 – …