Latest News

Read more
Njoftim për subjektet Prodhuese-ILP dhe TI  që janë të pajisura me autorizime për lirime në import

Njoftim për subjektet Prodhuese-ILP dhe TI që janë të pajisura me autorizime për lirime në import

Më qellim të zbatimit të nenit 29 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, dhe nenit 48 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, Komisioni për Lirim në importe, Njofton Bizneset Prodhuese dhe ato të cilat importojnë Pajisej të Teknologjisë Informative se është bërë vazhdimi i afatit të vlefshmërisë për vendimet që janë lëshuar …
KOMUNIKATË PËR MEDIA - Rifillon punën Ilir Murtezaj,  në pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së

KOMUNIKATË PËR MEDIA - Rifillon punën Ilir Murtezaj, në pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së

Nga sot Ilir Murtezaj rifillon punën në pozitën e drejtorit të Përgjithshme të Administratës Tatimore të Kosovës, bazuar në Vendimin NR. 302/2020, të marr nga Kryeministri i Republikës së Kosovës Avdullah Hoti, për rikthimin në pozitën e drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së Ilir Murtezaj. Andaj, bazuar në kompetencat dhe përgjegjësit që ka drejtori i përgjithshëm …

Electronic Services

All Electronic Services

Tax Calendar

January 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 28, 2020 December 29, 2020 December 30, 2020 December 31, 2020 January 1, 2021 January 2, 2021 January 3, 2021
January 4, 2021 January 5, 2021 January 6, 2021 January 7, 2021 January 8, 2021 January 9, 2021 January 10, 2021
January 11, 2021 January 12, 2021 January 13, 2021 January 14, 2021 January 15, 2021 January 16, 2021 January 17, 2021
January 18, 2021 January 19, 2021 January 20, 2021

Category: Afati për deklarimTV: Afati per deklarim!

January 21, 2021 January 22, 2021 January 23, 2021 January 24, 2021
January 25, 2021 January 26, 2021 January 27, 2021 January 28, 2021 January 29, 2021 January 30, 2021 January 31, 2021

Video

More videos

Photogallery

More photos

raporti_tremujor

 Tax Evasion

TAK offers you the opportunity to report cases of tax evasion, corruption, or misconduct by TAK staff through:


E-mail: standardet.profesionale@atk-ks.org