PRESS RELEASE – TAK has drawn potential winning numbers for Q3 2019

Tax Administration of Kosovo has drawn the potential winning numbers for reimbursement of citizens as regards the collecting of fiscal vouchers for Q3 2019. Drawing of potential winning numbers was broadcasted live on RTK, where three potential winning numbers were drawn, as specified in Public Explanatory Decision No.02/2017 – Incentives and motivations for taking fiscal …

PRESS RELEASE – A tax inspector, convicted of corruption, has been terminated from employment relationship

The Tax Administration of Kosovo notifies the public opinion that, pursuant to Article 60, paragraph 1, sub-paragraph 1.6 of Law no.06/L-114 on Public Officials, has issued a decision to terminate employment relationship of a tax inspector convicted of corruption. TAK senior management assures the public opinion that any evidence of abuse of official duty, as …

PRESS RELEASE – TAK collected EUR 35.5 million more than in the same period of the previous year

Tax Administration of Kosovo continued to increase the revenue performance level even for the period January-September 2019 as a result of intensification of field activities, specifically debt treatment and fight against the informal economy. For the abovementioned period, TAK managed to collect EUR 35.5 million revenues more than in the same period of the previous …

PRESS RELEASE – Meeting between the Director-General of TAK and the Executive Director of the Insurance Association of Kosovo

TAK’s Director-General, Ilir Murtezaj, received in a meeting the Executive Director of the Insurance Association of Kosovo, Sami Mazreku. The purpose of this meeting was the implementation of the Law on Corporate Tax, which entered into force in August this year. At the meeting, TAK’s Director-General informed Mr Mazreku that, under this law, insurance companies, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 10.8 milion deklarata të shkarkuara përmes E-Deklarimit

Administrata Tatimore e Kosovës, në vitin 2011 ka lancuar projektin me të madh elektronik të quajtur E-Deklarimi, kjo platformë fillimisht ka qenë në dispozicion për bizneset që janë të kategorizuara në Drejtorin e Tatimpaguesve të Mëdhenj , ndërsa për pjesën tjetër të tatimpaguesve mundësi e përdorimit të EDI-t ka qenë nga fillimi i vitit 2012. …