KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rritet numri i kërkesave për ri-programim të borxheve tatimore

Në funksion të uljes së borxheve Administrata Tatimore e Kosovës në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar vitin e kaluar ka reformuar mbledhjen e detyrueshme në një   qendër të vetme në Prishtinë, me strukturë krejtësisht të re organizative me qëllim të rritjes së  efikasitetit në mbledhjen e borxheve, si dhe në të njëjtën kohë ngritjen e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit intensifikojnë veprimet për bashkëpunim

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit në muajin maj 2020,  kanë nënshkruar një memorandum të bashkëpunimit,  përmes së cilit mundësohet komunikimi i drejtpërdrejt, i vazhdueshëm dhe i pandërprerë ndërmjet ATK-së dhe Prokurorisë së Shtetit,  me qëllim që përmes përpunimit të dhënave të caktuara ATK-ja t’i ofrojnë Prokurorisë së Shtetit të dhëna …

Takim

PRESS RELEASE – Director Murtezaj today received the Director of Kosovo Customs Ibrahim Xhaka in a meeting

The General Director of the Tax Administration of Kosovo, Ilir Murtezaj, today received the Acting Director of the Kosovo Customs, Ibrahim Xhaka, with his associates in a meeting. The purpose of this meeting was to discuss the continuation of inter-institutional cooperation in joint activities carried out to combat the informal economy, where, inter alia, during …