ATK merr pjesë në Takimin vjetor të Këshillit Drejtues dhe Koordinimit të përkrahjes në Administratat Tatimore dhe Menaxhimin e Financave Publike në Evropën Jug-Lindore

PRESS RELEASE – TAK participates in the annual meeting of the Coordination/Steering Committee on the support to Tax Administrations and Public Finance Management in South East Europe

Today in Ljubljana, Slovenia is being held the annual meeting of the Coordination/Steering Council between the International Monetary Fund – European Commission, the Swiss Confederation of Economic Cooperation and the Financial Centre in Ljubljana, which aims to present the achievements, lessons learned and challenges of tax administrations and public finance management institutions. Representatives from 6 …

PRESS RELEASE – Tax Administration of Kosovo and Health Insurance Fund have signed today a cooperation agreement

The Kosovo Tax Administration and the Health Insurance Fund have signed today a cooperation agreement with the aim to deepen the cooperation between the two institutions, for the exchange of data that the institutions possess, and for the purpose of identifying natural and legal persons that pay taxes. Also, this agreement obliges the parties to …

Drejtori i ATK-së merr pjesë në sesionin informues  “Klima e Investimeve në Kosovë”

PRESS RELEASE – TAK Directorate has attended the informative session titled “Investment Climate in Kosovo”

The Embassy of the Republic of Kosovo in Switzerland and Kosovo Investment and Enterprise Support Agency have held the informative session titled “Investment Climate in Kosovo”, where part of this session was TAK General Director, Mr. Ilir Murtezaj. The purpose of this session was to discuss about the opportunities of those interested to invest in …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK pjesë e samitit “Stabiliteti financiar dhe monetar në rajon, në një klimë të rritjes së ngadalshme në Eurozonë”

Nga data 13 deri me 15 qershor 2019 në Beçiq është mbajtur samiti rajonal me temën “Stabiliteti Financiar dhe monetar në rajon, në një klimë të rritjes së ngadalshme në Eurozonë” i guvernatorëve, ministrave të financave dhe drejtorëve të administratave tatimore. Pjesëmarrës në këtë samit ishin përfaqësues nga shtetet rajonale si: Kosova, Mali i Zi, …