PRESS RELEASE – TAK receives 3,705 denunciations

The Tax Administration of Kosovo wants to inform all citizens that the Call Centre will receive calls (denunciations) from 08:00 to 16:00. The shortening of call reception working hours has been made taking into account the reduced number of calls (denunciations) by the citizens to the Call Centre as well as the situation we are …

Komunikatë për Media – Ministri Besnik Bislimi merr vendim për zgjatjen afatit për dorëzimin e deklaratave, raporteve dhe pagesave të detyrimeve tatimore si dhe trajtimi dhe vendosja lidhur me kërkesat për rimbursime

Ministri i Financave dhe Transfereve në vazhdën e vendimeve për të krijuar sa më shumë lehtësime për qytetarët dhe bizneset që mund të jenë afektuar negativisht nga situata e pandemisë, me qëllim të zbatimit të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive me Corona Virus …

PRESS RELEASE – 3,812 denouncements from citizens over price increases and other violations

Only yesterday citizens reported, through the hotlines available from 08:00 to 22:00, 378 cases of businesses over allegations of increasing food and pharmaceutical prices and other violations. Of the 378 cases reported, 202 consisted of allegations of price increases and tax irregularities, while the other 176 calls reported that businesses were operating even after the …

Notice to citizens – The reimbursement of citizens from the collection of fiscal coupons has been suspended

Pursuant to the Decision of the Government of the Republic of Kosovo No. 01/07 dated 11.03.2020, as well as the Decision of the General Director of TAK No. 09-06-1336 on taking additional measures following the confirmation of positive cases with Coronavirus COVID-19, Tax Administration of Kosovo notifies the citizens that reimbursement of citizens from the …

PRESS RELEASE – 228 calls received so far from citizens

TAK provides another reporting line number 038 222 165 Dear citizens, the toll-free 0800 80 800 line is open to receive your reports regarding the abuse of prices by businesses in Kosovo on the occasion of Coronavirus. Today from 10:00 am till now, through the toll-free 0800 80 800 line, we have received 228 calls …

Shukrije Shabani Press Release