ATK merr pjesë në Takimin vjetor të Këshillit Drejtues dhe Koordinimit të përkrahjes në Administratat Tatimore dhe Menaxhimin e Financave Publike në Evropën Jug-Lindore

PRESS RELEASE – TAK participates in the annual meeting of the Coordination/Steering Committee on the support to Tax Administrations and Public Finance Management in South East Europe

Today in Ljubljana, Slovenia is being held the annual meeting of the Coordination/Steering Council between the International Monetary Fund – European Commission, the Swiss Confederation of Economic Cooperation and the Financial Centre in Ljubljana, which aims to present the achievements, lessons learned and challenges of tax administrations and public finance management institutions. Representatives from 6 …

PRESS RELEASE – Tax Administration of Kosovo and Health Insurance Fund have signed today a cooperation agreement

The Kosovo Tax Administration and the Health Insurance Fund have signed today a cooperation agreement with the aim to deepen the cooperation between the two institutions, for the exchange of data that the institutions possess, and for the purpose of identifying natural and legal persons that pay taxes. Also, this agreement obliges the parties to …

Drejtori i ATK-së merr pjesë në sesionin informues  “Klima e Investimeve në Kosovë”

PRESS RELEASE – TAK Directorate has attended the informative session titled “Investment Climate in Kosovo”

The Embassy of the Republic of Kosovo in Switzerland and Kosovo Investment and Enterprise Support Agency have held the informative session titled “Investment Climate in Kosovo”, where part of this session was TAK General Director, Mr. Ilir Murtezaj. The purpose of this session was to discuss about the opportunities of those interested to invest in …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK pjesë e samitit “Stabiliteti financiar dhe monetar në rajon, në një klimë të rritjes së ngadalshme në Eurozonë”

Nga data 13 deri me 15 qershor 2019 në Beçiq është mbajtur samiti rajonal me temën “Stabiliteti Financiar dhe monetar në rajon, në një klimë të rritjes së ngadalshme në Eurozonë” i guvernatorëve, ministrave të financave dhe drejtorëve të administratave tatimore. Pjesëmarrës në këtë samit ishin përfaqësues nga shtetet rajonale si: Kosova, Mali i Zi, …

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së merr pjesë në ShKÇAK

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së merr pjesë në Asamblenë e Shoqatës së Kontabilisteve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK)

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj mori  pjesë në mbledhjen e përgjithshme të Asamblesë së Shoqatës së Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK), që u mbajt në qytetin e Shëngjinit në Shqipëri, ku u prezantua raporti i aktiviteteve dhe raporti i pasqyrave financiare të audituara për vitin 2018, strategjia …

ATK_ShKCAK

PRESS RELEASE – TAK prioritizes professional capacity-building

The Director-General of TAK, Ilir Murtezaj, received today in a meeting the representatives of the Association of Certified Accountants and Auditors of Kosovo (SCAAK) to discuss about cooperation in order to strengthen the professional capacities in the field of accounting, continuing professional education, organization of seminars and educational campaigns on financial reporting as important activities …