PRESS RELEASE – TAK and State Advocacy have signed a Cooperation Agreement

TAK Director-General Ilir Murtezaj and State Attorney Sami Istrefi have signed today a Cooperation Agreement. The purpose of this agreement is to determine the rights and obligations of the parties in the implementation of obligations deriving from Government Decision No. 03/44, namely the transfer of registered cases and the delegation of the representation competencies and …

Drejtori Murtezaj  pjesëmarrës në seminarit me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Murtezaj pjesëmarrës në seminarit me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”

Në Sarajevë të Bosnje dhe Hercegovinës për dy ditë me radhë është mbajt seminari me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”, në të cilin kanë marr pjesë drejtor nga administratat tatimore të rajonit. Pjesëmarrës i këtij seminari ishte edhe Drejtori i Përgjithshëm i  Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj me bashkëpunëtorë. Në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konfiskohet pasuria e tatimpagueseve që kanë borxhe në ATK

Administrata Tatimore e Kosovës ka ndërmarr veprime ligjore ndaj të gjithë tatimpaguesve, të cilët kanë obligime tatimore të pa shlyera. Nga aktivitetet e zhvilluara është konfiskuar pasuria e tatimpaguesve, të cilët nuk janë përgjigjur kërkesave ligjore nga ATK, siç janë lëshimi i letër-kujtesave, dorëzimi i barrëve tatimore në kadastër, pasurin e paluajtshme, bllokimi i llogarive …

Diskutohet struktura e re organizative e ATK-së

PRESS RELEASE – TAK’s new organizational structure has been discussed

The General Director of TAK, Mr. Ilir Murtezaj, after several meetings with experts from the International Monetary Fund, today during the joint meeting with the Senior Management, discussed the new organizational structure of the Tax Administration. The new organizational structure is being prepared due to the necessity for better functioning and achieving TAK’s strategic objectives. …

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Prokurori i Shtetit të vendosura në luftimin dhe parandalimin e ekonomisë jo-formale

PRESS RELEASE – Tax Administration of Kosovo and the State Prosecutor are determined to fight against and prevent the informal economy

TAK Director-General, Ilir Murtezaj, met today with Chief State Prosecutor, Aleksandër Lumezi, with whom he discussed about the aspects related to the prevention and fight against the criminal offenses of fiscal evasion, phenomena which greatly undermine the country’s economy. During this meeting, they also discussed the deepening of inter-institutional cooperation between the Tax Administration of …

PRESS RELEASE – Director Murtezaj hosted Rector Dema

Director-General of TAK, Ilir Murtezaj, hosted today the Rector of the University of Prishtina, Marjan Dema, with whom they talked about the possibilities of cooperation between the Tax Administration of Kosovo and the University of Prishtina. At this meeting, Mr Murtezaj and Mr Demaj agreed to deepen cooperation in areas of interest to both institutions. …

Çertifikohen tetë hetues si ekspert në forenzikën financiare

PRESS RELEASE – Eight investigators are certified as experts in financial forensics

The United Nations Development Program (UNDP) in Kosovo and the Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo (SCAAK), have certified 43 officials who completed a one-year financial forensics training program. Eight (8) investigators from the Tax and Intelligence Investigation Division of Tax Administration of Kosovo are also Part of this group. This program has …