Komunikatë për media – Studentët e Universitetit Amerikan në Kosovë-AUK, njoftohen në fushën e tatimeve

Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këtë seminar, ishin: Çfarë janë tatimet?, Si mblidhen tatimet?, Çfarë janë taksat?, Cilët janë Trupat Administrativ Tatimor?, Llojet e tatimeve, Normat tatimore, Përmbushja e detyrimeve tatimore, Parimet bazë të ndërtimit të një sistemi tatimor, Lehtësitë në pagesë të tatimeve, Vetëdijesimi për të marrë kuponin fiskal dhe Linja e bashkëpunimit …

PRESS RELEASE – Meeting with TAK’s friends

Mr. Haliti thanked institution’s representatives for their collaboration up to day, has expressed TAK willingness to continue collaboration also for the future to achieve common successes. Then he presented the progress achieved for the period January-September 2014: During 2014 TAK has continued with achieving objectives according to the foreseen strategic plans as well as annual …

Komunikatë për Media – Beqaj: Lufta kundër ekonomisë joformale dhe evazionit fiskal prioritet i Qeverisë së Kosovës

Ministri i Financave, Besim Beqaj ka thënë sot se lufta kundër ekonomisë joformale dhe evazionit fiskal janë prioritete të Qeverisë së Republikës se Kosovës. Duke folur në konferencën Parandalimi dhe luftimi i ekonomisë joformale , pastrimit te parave, financimit te terrorizmit dhe krimeve financiare, ministri Beqaj ka theksuar se parandalim më i vendosur/këmbëngulës i ekonomisë …

PRESS RELEASE – Representatives from TAK participated in traditional half marathon

On Sunday, in Prishtina, a half-traditional international marathon is organized that symbolizes the values of peace, tolerance, and coexistence. Participants in this competition were representatives, individuals and different personalities, among whom were also representatives from Tax Administration of Kosovo – TAK. The contestants who finished the race were awarded with certificates, with the name and …

PRESS RELEASE – TAK, conducted a seminar with NGOs

The Kosovo Tax Administration during the past week, in cooperation with the Kosovo Women’s Network Association – has held a seminar on non-governmental organizations that are members of the Kosovo Women’s Network. The topics that were presented / addressed in this seminar for NGOs were: • Salary Tax and Pension Contributions • Tax on Rent …

Komunikatë për media – Dogana dhe ATK thellojnë bashkëpunimin në luftimin e parregullsive në sektorin e lojërave të fatit

Mbështetur në këtë plan po ndërmerren të gjitha veprimet ligjore për lokalet e lojërave të fatit të cilat gjinden në afërsi të objekteve edukative-arsimore, të institucioneve historike fetare dhe të pronës komunale, se nuk do të lejohet asnjë operim i kësaj veprimtarie i cili është në kundërshtim me dispozitat ligjore të Ligjit 04/L-080 dhe U.A. …

Komunikatë për media – ATK e përkushtuar të siguroj transparencë dhe trajtim të barabartë

Administrata Tatimore të Kosovës i siguron të gjithë qytetaret e Republikës se Kosovës se ne vazhdimësi do të jetë e përkushtuar në arritjen e objektivave dhe misionit të saj për ofrimin e shërbimeve profesionale, transparente dhe në Administratën Tatimore të Kosovës do te këtë vend vetme për zyrtar me integritet të lart moral dhe profesional. …