posteri

Njoftim për tatimpagues – Trajtimi i kërkesave për Rimbursim

Administrata Tatimore e Kosovës, ju ri-njofton se nga data 01 qershor 2018 është publikuar versioni i ri i Sistemit Elektronik – EDI, i cili ofron edhe shërbimin – Menaxhimi i Rimbursimeve. Shërbimi i ri elektronik për Menaxhimin e Rimbursimeve është funksionalizuar në sistemin elektronik EDI, dhe është në dispozicion për tatimpaguesit, të cilët bëjnë kërkesë …

NOTICE TO CITIZENS

Dear citizens, Considering that we are receiving numerous calls through telephone, and through our e-mail addresses, regarding the compensation of the salary according to the Emergency Package, the Tax Administration of Kosovo would like inform you that TAK is not competent to handle these requests. Therefore, please address all your requests related to this matter …

Notice to taxpayers – Reminder for tax declaration and payment!

The Kosovo Tax Administration reminds to all non-business natural persons, business natural persons and legal persons that they are obliged to declare and pay taxes and Pension Contributions in real and timely manner, as defined by the tax legislation. In order to implement Decision no. 01/07 and 01/09 of the Government of the Republic of …

Njomza Alaj Notices

Njoftim për METD – Konventa në mes të Kosovës dhe Maltës

Njoftim lidhur me përmbajtjen e Marrëveshjes për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë (tutje METD) për tatimet në të ardhura dhe në kapital dhe për parandalimin e evazionit dhe shmangies fiskale në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maltës Administrata Tatimore e Kosovës është përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të METD-së, ku në kuadër …

Njomza Alaj Notices

Notice to citizens

Dear citizens, Given that we have received a significant number of your questions regarding the restart of the campaign for reimbursement from fiscal coupons, which as you are notified has been discontinued in order to protect the health of each of us and in the same time to prevent the spread of COVID-19. Currently, the …

Njomza Alaj Notices

Notice to Taxpayers – The Decision no. 28/2020 dated 23.03.2020 on temporary exemption of VAT payment on all imports of wheat and flour, for the production of bread and bread products is hereby repealed

Dear Taxpayers, The Tax Administration of Kosovo notifies all business entities which, under the Decision of the Minister of Finance and Transfers no. 28/2020 dated 23.03.2020, have benefited from temporary exemption of VAT payment on all imports of wheat and flour, for the production of bread and bread products, that the same has been REPEALED …

Njomza Alaj Notices

Correct the errors made during the application process through the EDI electronic system, in order to benefit from the Emergency Fiscal Package

Dear Taxpayers, TAK and MEETIESI Joint Commission, mandated by Decision no. 32/2020, dated 15.04.2020 by the Minister of Finance and Transfers, is reviewing the taxpayers’ requests who have applied to benefit from the Emergency Fiscal Package. In this case, this Commission a few days ago published the e-mail address: PakoEmergjenteFiskale@atk-ks.org, you can now send requests …

Njomza Alaj Notices

Notice to taxpayers – Online application for requesting the instalment payment agreement of tax liabilities

Tax Administration of Kosovo is constantly attempting to provide greater facilities for taxpayers. Therefore, in order the fulfilment of tax obligations for taxpayers be as easy as possible, TAK added a new service in the electronic system EDI, which is related to the request for the instalment payment agreement of tax liabilities. Through this, taxpayers …

Njomza Alaj Notices

Taxpayers notice – Error correction during the application to benefit from the Emergency Fiscal Package is made possible

Dear taxpayers, TAK and MEETIESI Joint Commission, mandated by Decision no. 32/2020, dated 15.04.2020 by the Minister of Finance and Transfers, is reviewing the taxpayers’ requests who have applied to benefit from the Emergency Fiscal Package. In this case, this Commission notifies you that you can now send requests for corrections, if you have noticed …

Njomza Alaj Notices