Notice to Manufacturing Entities

Commission for Exemptions on Import, pursuant to Article 29 of the Law No. 05/L-037 on Value Added Tax, Article 48 of Administrative Instruction No. 03/2015, the and Government Decisions 13/07 & 14/07, wants to inform you that all the authorizations issued by the Commission for Exemptions for 2018 will be applied until 28.02.2019. Taking into …

PRESS RELEASE – Apply for reimbursement of fiscal coupons

Tax Administration of Kosovo informs all citizens that they can apply for reimbursement from fiscal coupons starting from 1 January 2019. Application for reimbursement of funds from the collection of fiscal coupons for Q4/2018 has started from 1 January 2019 and continues until 31 January 2019. The application is done by completing the application form for …

Notice to taxpayers – Registration of Goods in Stocks

Tax Administration of Kosovo, notifies you that according to Law no. 03/L-222 for Tax Administration and Procedures, taxpayers must register goods in stocks at the end of the calendar year. Such registration must be ready at the latest by 10th January 2019. Each taxpayer, regardless of annual turnover, in addition to book keeping and records …

Press release – Director Imeri meets the chair of KCFR

TAK General Director Sakip Imeri, hosted the chair of the Kosovo Council of Financial Reporting Afrim Maloku. TAK has a Cooperation Agreement with KCRF and has carried out joint activities in order to increase performance in taxpayer financial reporting. It is also a common goal to organize joint seminars and to promote even more the …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK prezanton sukseset e viti 2018, të cilat kanë tejkaluar objektivat e përcaktuar

Administrata Tatimore e Kosovës ka prezantuar sot para mediave të arriturat për vitin 2018. Në këtë konferencë Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Sakip Imeri tha se gjatë këtij viti është arritur sukses i jashtëzakonshëm në inkasimin e të hyrave, të cilat kanë qenë të përcaktuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Veç kësaj drejtori Imeri …

PRESS RELEASE – GIZ has organized a workshop for TAK management

GIZ has organized workshop for the TAK  Management on nonverbal communication and access to emotional intelligence as a logical framework for communication. In this workshop,  professors from  University o Prishtina “Hasan Prishtina”, Dr. Prof. Aliriza Arënliu and Dr. Prof. Dashamir Bërxulli delivered a lecture. TAK is grateful and highly appreciates the cooperation with GIZ that …