Honoured,
In this web page you can submit only professional questions/requests, whereas for more technical question/requests, such as: declaration, payment, status adjustments, e-mail address, password, etc., please write to the following e-mail address: edi@atk-ks.org
Thank you for your understanding!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Shkruani nr fiskal/personal


Shkruani regjionin që i takoni!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 1 - 5 of 29123456

Nëse biznesi pushon veprimtarinë e tij përkohësisht, në çfarë mënyre duhet të njoftohet ATK-ja?

Përkundër pushimit të biznesit për një kohë të shkurtër, tatimpaguesi duhet të vazhdojë të bëjë deklarimin dhe atë me zero. Ai nuk ka ndonjë angazhim tjetër shtesë.

Nuk kam mundësi që të marr deklaratat tatimore në bankë. Si mund t’i marrë deklaratat tatimore?

Me qëllim të përpunimit të deklaratave tatimore dhe për t’i ndihmuar tatimpaguesit të shmangin gabimet në përgatitjen e deklaratave tatimore, formularët e zbrazët tatimore më nuk janë në dispozicion nëpër banka. Deklaratat tatimore mund të shkarkohen VETËM nga faqja e internetit të ATK-së, www.atk-ks.org. Me qëllim të shkarkimit të deklaratës që ju duhet, ju duhet të keni një numër fiskal. Po ashtu do të ju duhet të identifikoni formularin specifik dhe periudhën tatimore që doni të shkarkoni. Nuk duhet të shkarkoni më shumë se një formular për ndonjë periudhë tatimore meqë do të ju shkaktojë probleme më vonë kur të synoni të përpunoni deklaratën tuaj tatimore. Për udhëzime specifike në shkarkimin e deklaratave tuaja tatimore, ju lutemi klikoni këtu që të shihni videon e udhëzimeve .

Displaying 1 - 5 of 29123456