Honoured,
In this web page you can submit only professional questions/requests, whereas for more technical question/requests, such as: declaration, payment, status adjustments, e-mail address, password, etc., please write to the following e-mail address: edi@atk-ks.org
Thank you for your understanding!

Ask a Question

Use the form below to ask a question


Shkruani nr fiskal/personal


Shkruani regjionin që i takoni!


Shkruani emrin e biznesit!

Fill in your email address

captcha

Please fill in the code in the image

Displaying 6 - 10 of 29123456

Pasiqë të lëshojmë kuponin fiskal a jemi të detyruar që të lëshojmë faturë tatimore?

Nëse blerësi i juaj në këtë rast është ndonjë biznes tjetër apo ndonjë person fizik që për arsye të ndryshme mund të kërkoj edhe faturë tatimore, atëherë nga ju kërkohet që të përgatitni faturën tatimore bazuar në informatat e kuponit fiskal dhe kuponi fiskal duhet t’i bashkëngjitet kësaj fature.

Pse subjektet që nuk kanë transaksione çdo ditë, obligohen për nxjerrjen e Z-raportit kur ndoshta kanë një apo dy herë në javë transaksione me para kesh?

Z-raporti është një raport përmbyllës ditori i cili shpreh qarkullimin real ditor andaj ne nuk dimë ke apo s’ke qarkullim ditor apo në cilën shumë ke bërë transaksione, kështu që vetëm prezantimi i Z- raportit na argumenton qarkullimin tuaj të prezantuar me PEF.

Displaying 6 - 10 of 29123456