Afati për deklarim!

Publikuar më March 20, 2017 01:00

Date/Time
Date(s) - 20/03/2017
All Day

Location
ATK

Categories No Categories


Formularët që duhet të deklarohën deri me këtë datë:

  • TV – Formulari i Deklarimit dhe Pagesës së TVSH-së
  • KRR – Kërkesë për Rimbursim/Rikthim/Kthim

* LIGJI Nr. 03/L-222 , neni 17 pika 7 (Në qoftë se data e deklarimit e përshkruar në legjislacion nuk është ditë pune në Kosovë, data e deklarimit do të jetë dita e parë e punës pas kësaj).