Kompanitë e licencuara – backup

Modifikuar më korrik 26, 2016

Legjislacioni përkatës |  Kompanitë e lisencuara  |  Njoftimet

Operatori i përzgjedhur për çertifikimin e Pajisjeve Elektronike Fiskale është Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në kuadër të Universitetit të Prishtinës.
Emrat e kompanive të Licencuara:
  1. Kompania  “GEKOS” Sh.p.k me Numer Fiskal 600162268
  2. Kompania “DUKAGJINI” Sh.p.k me Numer Fiskal 600249420
  3. Kompania “PRINTEC” Sh.pk me Numer Fiskal 600013180 dhe
  4. Kompania “R&T” Sh.pk me Numer Fiskal 600183561