Komunikatë për media- Administrata Tatimore e Austrisë vizitoi sot Administratën Tatimore të Kosovës

Të dy drejtorët vlerësuan rëndësinë e shkëmbimit të përvojave mes dy administratave dhe njëkohësisht  ndihmën për ATK-në në fusha të ndryshme përmes projektit TAEIX dhe një binjakëzimi të mundshëm në të ardhmen, në ofrimin e përvojave profesionale të kësaj fushe.