(sq)

Të dy drejtorët vlerësuan rëndësinë e shkëmbimit të përvojave mes dy administratave dhe njëkohësisht  ndihmën për ATK-në nëattachment1 fusha të ndryshme përmes projektit TAEIX dhe një binjakëzimi të mundshëm në të ardhmen, në ofrimin e përvojave profesionale të kësaj fushe.