KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës e vendosur për të luftuar korrupsionin, largon nga puna dy zyrtarë për keqpërdorim të detyrës zyrtare

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton opinionin publik se është duke promovuar parimin e tolerancës zero ndaj korrupsionit, si garanci e sundimit të ligjit. Së fundmi ATK ka larguar nga puna dy (2) zyrtar, për shkak të keqpërdorimit të detyrës zyrtare.

Strategjia e Administratës Tatimore të Kosovës, kundër korrupsionit është të kontribuojë në reduktimin progresiv dhe të qëndrueshëm të dukurive korruptive, me qëllim të forcimit të integritetit dhe rritjes së besimit të qytetarëve në Administratën Tatimore të Kosovës.

Administrata Tatimore gjatë vitit të fundit në bashkëpunim me institucionet tjera të zbatimit të ligjit, ka ndërmarrë një varg aktivitetesh për parandalimin dhe luftimin e dukurive negative, përmes: trajnimeve adekuate, parandalimin e konfliktit të interesit, implementimin e planit të veprimit kundër korrupsionit 2013-2017, lëvizjeve të stafit në pozita ekuivalente, analizën e deklaratave të pasurisë, etj.

Nga të gjitha këto veprime ka arrit që të identifikoj shkelje ligjore, dhe si rezultat brenda një viti ka larguar nga puna gjashtë (6) zyrtarë për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe ka shqiptuar një numër konsiderueshëm të masave tjera disiplinore.

Vlen te theksohet se s’i rezultat i veprimeve konkrete të luftimit të korrupsionit në bashkëpunim me organet kompetente bazuar në raportin e pulsit të UNDP-së të datës 30.05.2016, ATK-ja vazhdon të jetë një ndër katër institucionet me perceptimin më të ulët për korrupsion.

Administrata Tatimore, në mënyrë që të jete edhe me e suksesshme në luftën kundër korrupsionit dhe dukurive tjera negative, mbetet e hapur për bashkëpunim me qytetarët dhe institucionet tjera të zbatimit të ligjit.

Për këtë qellim ftojmë qytetarët që të gjitha informatat  e korrupsionit në lidhje me ATK-në t’i paraqesin në linjën pa pages 0800-80-800.