KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK vazhdon me modernizimin e proceseve

Publikuar më July 13, 2015 15:23

Foto 1 (00000003)Administrata Tatimore e Kosovës në mënyrë që të ketë trajtim të barabartë për të gjithë tatimpaguesit, ka vazhduar me zhvillimin e projekteve të reja të cilat do të ndihmojnë në realizimin e misionit të saj.

Projekti më i ri i cili është funksionalizuar tërësisht është Zyra për Gjoba dhe Ndëshkime Administrative –ZGJONA, e cila është përgjegjës për shqyrtimin e shkeljeve tatimore, përkatësisht të gjobave dhe ndëshkimeve konform legjislacionit tatimor në fuqi.

Qëllimi i këtij projekti është trajtimi i barabartë i gjithë tatimpaguesve përmes një trajtimi objektiv,  rritjen e besimit ndaj ATK-së, si dhe zvogëlimin e rrezikut ndaj dukurive negative gjatë punës, dhe  rritjes së transparencës në zbatimin e ligjeve tatimore.

Gjithashtu,  kjo qasje ka ndikuar në ngritjen e efikasitetit përmes specializimit të stafit. Rezultatet e deritanishme kanë treguar zhvillim progresiv të këtij projekti i cili ka rezultuar me zgjerim në të gjitha zyrat regjionale.

Përmes këtij projekti është arritur që të ngritën aftësitë shërbyese të ATK-së drejtë një administrate moderne, ku e rëndësishme është ndarja  e fushave të veprimit.

Krijimi i Zyrës për Gjoba dhe Ndëshkime Administrative-ZGJONA është inspiruar  nga strukturat organizative të Administratës Tatimore të Bavarisë-Gjermani, i adaptuar në rrethanat e Kosovës.

Inkurajojmë të gjithë tatimpaguesit që t’i kryejnë obligimet e tyre, në mënyrë që të shmangin ndërmarrjen e veprimeve të tilla nga ATK, për të cilat është e detyruar me ligj t’i ndërmerr pas shterjes së të gjitha mundësive tjera për inkasimin e borxhit.