KOMUNIKATË PËR MEDIA – Bashkëpunimi në mes të Administratës Tatimore të Kosovës dhe Administratës së të Hyrave në Turqi

 Administrata Tatimore Kosovës, që nga themelimi saj në vazhdimësi ka pasur bashkëpunim të mirë dhe me interes të lartë me Administratën e të Hyrave të Turqisë, për zhvillimin e ATK-së. Bashkëpunimi ka qenë  kryesisht në marrjen e përvojave në fusha të ndryshme, përfshi shërbimin ndaj tatimpaguesve, trajnimeve edhe përmes Qendrës Ndërkombëtare të Tatimeve – OECD në Ankara, trajtimin e Marrëveshjeve për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë, procesin e fiskalizimit të bizneseve dhe në fusha tjera. Në mënyrë të veçantë nga viti 2012, përkrahja nga AHT është rritur për zhvillimin e projektit të Qendrës së Thirrjeve të ATK-së.

Nga data 18 deri 22 Korrik 2016, në ATK ka qëndruar një delegacion me dy eksperte, me mision për përkrahje në hartimin e kërkesave të modulit më të avancuar për zhvillimin e thirrjeve hyrëse, thirrjeve dalëse dhe sistemin e Vlerësimit të Perfromancës së stafit të Qendrës së Thirrjeve në ATK.

Gjithashtu, gjatë misionit është diskutuar për hartimin e kërkesave për menaxhimin e thirrjeve, si dhe zhvillimi i modulit të menaxhimit më të lehtë të pyetjeve, ku do të mund të krijohet në bazë e të dhënave me pyetjet nga tatimpaguesit, e quajtur “Trungu i Pyetjeve”.

Në një takim te veçantë, delegacionin nga Turqia e ka pritur edhe Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Sakip Imeri me bashkëpunëtorët, duke i falënderuar për përkrahjen dhe interesimin për rritjen e bashkëpunimit me interes të përbashkët, në zhvillimet e ardhshme tatimore.