(sq)

Synim i Qeverisë është ofrimi i kushteve sa më të mira për të bërë biznes dhe që bizneset në forma konkrete të ndjejnë përkrahjen e shtetit të tyre, ka thene 24.07.2013Vizita ne Zyren Regjionale ne ATK Peje(1)ministri Beqaj.

Ministri Beqaj i shoqëruar nga drejtorin e ATK-së Behxhet Haliti dhe  Doganës, Naim Huruglica theksoi  se ngritja e nivelit të të hyrave duhet realizuar duke pas  gjithmonë parasysh bazën ligjore dhe përmes aktiviteteve të cilat i mundësojnë zhvillim ekonomik shtetit.

Me ketë rast ai theksoi se pritet që gjatë shtatorit edhe ne Zyrën Rajonale në Pejë të fillon se funksionuari Shërbimi i digjitalizuar i kujdesit për tatimpagues.

Ai gjithashtu theksoi së detyrë e Doganës dhe nuk është vetëm mbledhja e të hyrave nga pikat doganore apo nga aktivitetet ekonomike të cilat zhvillohen në Republikën e Kosovës, por njëkohësisht kanë edhe synim ruajtjen dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve nga veprimet të cilat devijojnë  shoqërinë tonë, siç është kontrabanda, krimi i organizuar dhe krimet të tjera dhe në këto raste këto dy mekanizma duhet te veprojnë si një trup i vetëm.

Ministri Beqaj edhe një here konfirmoi që duke filluar nga 1 gushti zhdoganimi i mallrave që hynë në Kosovë do të behët në terminalet më të afërta doganore ku është edhe destinacioni i mallit të importuar.

Drejtori i Doganës Naim Huruglica tha se e ka njoftuar ministrin Beqaj për punën dhe angazhimet e institucionit që ai drejton, veçanërisht për piken doganore në Kullë, për procedurat e punës dhe çështje të tjera të ndërlidhura me sistemin doganor në vend si dhe sfidat që vazhdimisht ballafaqohet  Dogana e Kosovës.

Ndërsa, Behxhet Haliti drejtor i ATK-së tha se e njoftoi ministrin Beqaj  për të arriturat dhe sfidat e Zyrës regjionale të ATK-së në Pejë dhe me këtë rast tha se menaxhmenti i këtij regjioni por edhe  ATK-së  në përgjithësi është  zotuar që të vazhdojnë me punën për të realizuar misionin që u është besuar, në trajtimin e barabartë, të njëtrajtshëm të gjithe tatimpaguesve, aprovimin në perpikeri  të ligjeve tatimore,  ofrim të shërbimeve profesionale dhe transparente për tatim paguesit dhe qytetarët e Kosovës.