KOMUNIKATË PËR MEDIA – Dorëzimi i plikove me kuponë fiskal

Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjithë qytetarët të cilët janë fitues nga rimbursimi i kuponëve fiskal për periudhën TM3 2019, se afati për dorëzim të plikove është vetëm deri sot me datë 15 Nëntor 2019, ora 16:00.

Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr tre numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ 01/2017.  Numri i qytetarëve potencial të cilët kanë fituar për këtë periudhë është 1,505.

Numri Potencial Fitues 55 87 15
Fitues 159 1 1,345
Totali i fituesve 1,505