SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Direktor PAK-a, Sakip Imeri se sastao glavnim inspektorom rudnika, Fatmir Gërguri

Objavleno na март 21, 2017 16:32

Generalni direktor PAK-a, Sakip Imeri sastao se danas sa glavnim inspektorom rudnika u Nezavisnoj  komisiji za rudnike i minerale, Fatmir Gërguri.

Cilj ovog sastanka je bio da se razviju zajedničke aktivnosti kod poreskih obveznika koji se bave aktivnostima u oblasti rudnika i minerala, uključujući i neovlašćene separacije i baze betona, građevinske kompanije za verifikaciju zaliha i sirovina koje eksploatišu pesak i šljunak u izgradnji, fabrike i proizvođače građevinskog materijala (bekaton ploča, pločica, cevi i drugih betonskih proizvoda), skladišta za prodaju građevinskog materijala, peska i šljunka.

Tokom sastanka, takođe su razmatrane i druge aktivnosti u interesu sprovođenja zakona.

Dve strane su se složili da se izrade zajednički sporazum za detaljnije utvrđivanje oblasti međuinstitucionalne saradnje.