KOMUNIKATË PËR MEDIA – Edukimi i hershëm i të rinjëve për sistemin tatimor në Kosovës

Në mënyrë që nxënësit e shkollave të mesme të njoftohen me rolin e Administratës Tatimore të Kosovës në mbledhjen e të hyrave për buxhetin e Republikës së Kosovës, si dhe rëndësinë e tatimeve në zhvillimin e përgjithshëm të shtetit, ATK është duke mbajt seminare nëpër shkolla të mesme.

Lidhur me rolin dhe rëndësinë e tatimeve, ATK ka përgatitur materialin në formë vizuele, ku gjatë prezantimit, gjerësisht u sqarua se përmbushja e obligimeve tatimore nga qytetarët e Kosovës, në mënyrë direkte krijon parakushte më të mira për ngritjen e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës, në të gjitha fushat e jetës.

Njëherësh, nxënësit patën mundësinë që të ndjekin spotet mediale të ATK-së për rolin dhe funksionin që luan Kuponi Fiskal.

Nxënësit gjatë këtij prezantimi, me interesim të veçantë u parashtruan pyetje të shumta zyrtarëve të ATK-së, lidhur me tatimet.

Deri më tani seminaret me nxënësit maturant janë mbajtur në 12 shkolla të mesme, në komunat si ajo e Prishtinës, Podujevës, Fushë Kosovës, Drenasit, Lipjanit dhe Obiliqit. Seminari do të vazhdon edhe me nxënësit nga klasa e pestë në komunat të lartpërmendura.