KOMUNIKATË PËR MEDIA – Entuziazmi i nxënësve për t’u njoftuar rreth tatimeve

Publikuar më October 10, 2013 09:27

Nxenesit ne ATK

Administrata Tatimore e Kosovës, sot është nderuar me vizitën e nxënësve të Klasës së V/1 nga Shkolla Fillore “Hasan Prishtina”- Prishtinë.

Nxënësit u pritën nga zyrtarët e Administratës Tatimore të Kosovës, me ç’rast u njoftuan me Rolin e ATK-së në mbledhjen e të hyrave për Buxhetin e Kosovës, si dhe rëndësinë e Tatimeve në zhvillimin e përgjithshëm të shtetit.

Lidhur me rolin dhe rëndësinë e tatimeve, Administrata Tatimore e Kosovës, kishte përgatitur materialin në formë vizuele, enkas për nivelin e njohurive të nxënësve, të cilin para të pranishmëve e shpalosi Menaxheri i Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve,Sami Salihu.

Gjatë prezantimit, gjerësisht u sqarua se përmbushja e obligimeve tatimore nga qytetarët e Kosovës, në mënyrë direkte krijon parakushte më të mira për

Llogo dhurate ngritjen e  mirëqenies së qytetarëve të Kosovës, në të gjitha fushat e jetës.

Njëherësh, nxënësit patën mundësinë që të ndjekin spotet mediale të ATK-së për rolin dhe funksionin që luan Kuponi Fiskal.

Nxënësit gjatë këtij prezantimi, me interesim të veçantë u parashtruan pyetje të shumta zyrtarëve të ATK-së, lidhur me tatimet.

Në shenjë falënderimi, për mundësinë e realizimit të kësaj vizite, nxënësit,  kishin përgatitur dhuratë, Logon e ATK-së, punim dore, e cila u pranua si dhuratë e veçantë.

Në fund të këtij takimi, ATK-ja premtoi së vizitat e tilla do t’i mirëpres edhe nga nxënësit e mjediseve tjera të Kosovës.

Administrata Tatimore e Kosovës