Komunikatë për Media – Fillon projekti i Qendrës së Thirrjeve

Publikuar më November 1, 2011 15:57

Në Administratën Tatimore të Kosovës, ka filluar punën Qendra e Thirrjeve, me ç’rast është kontaktuar tatimpaguesi i parë, i cili u njoftua për borxhin që ka ndaj ATK-së, si dhe për deklaratat që i mungojnë në sistem. Njëherësh, është këshilluar për mundësit e pagesës së borxhit, mënyrat e pagesës, si dhe ndihmën që mund t’i ofroj Administrata Tatimore e Kosovës.

Detyra e Qendrës së Thirrjeve, është të bisedohet dhe të përcaktohen, cilat veprime kërkohet, për të zgjidhur çështjet e tatimeve të pashlyera, të përshpejtohen veprimet e tilla të ndërmarra, në mënyrë që tatimpaguesit të bëhen të rregullt, si dhe të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura tatimore.

 Po ashtu, është paraparë që kontaktet e tilla, do të inkurajojnë dhe mundësojnë tatimpaguesin që të jetë i rregullt me përgjegjësitë e tij, në të ardhmen.

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është duke shënuar hapa konkret për të ngritur transparencën në shërbimet tona, ndaj tatimpagueseve, të cilët do të kenë më të lehtë informimin dhe kryerjen e obligimeve në mënyrë vullnetare.

Projekte të tilla, si Qendra e Thirrjeve, janë mjaftë të rëndësishme për përpjekjet tona në uljen e mos deklaruesve dhe ndalim deklaruesve, zvogëlimin e evazionit fiskal, hendekut tatimor që ndikojnë direkt në të hyrat e ATK-së, si dhe në sistemin e përmbushjes vullnetare.

ATK-ja, vazhdimisht bënë përpjekje në përmbushjen vullnetare, duke ofruar shërbime profesionale, transparente dhe efektive, në zbatim të drejtë dhe të njëllojshëm të ligjeve tatimore.