Komunikatë për media – Ministri Hoti vizitoi sot zyren regjionale të ATK-së në Prizren

Ministri Hoti shtoj se programi i Qeverisë ka si objektivë prioritare luftimin e ekonomisë joformale dhe për këtë ju si ATK por edhe Dogana do ta keni përkrahjen time të plotë në luftimin e këtij fenomeni, i cili çdo ditë po e dëmton zhvillimin e vendit dhe biznesin  formal. Ne si Ministri e  Financave jemi bartës të implementimit të strategjisë për luftimin dhe parandalimin e ekonomisë jo-formale, si dhe dukurive tjera negative. E them këtë sepse disiplina e inspektorëve tatimor është parakusht për të arritur këtë qëllim,  gjë që unë nuk dyshoj në aftësitë dhe përgatitjen e juaj profesionale.

Ndërsa, u.d. drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës, Nahit Sharku duke falënderuar ministrin Hoti për mbështetjen, tha se ATK ka orientuar kapacitete e saj që të luftoj evazionin fiskal, e që brenda Planit Strategjik 2015-2020 kemi përcaktuar masat konkrete që do t’i ndërmarrim për luftimin e kësaj dukurie.

“Ne si institucion vazhdimisht jemi të fokusuar në ofrimin e mundësive sa më të mira që tatimpaguesit të kenë më të lehtë kryerjen e obligimeve tatimore që janë të përcaktuar me ligj. Ashtu siç jeni të informuar, së fundi kemi startuar më projektin më të ri, Zyra për Gjoba dhe Ndëshkime Administrative –ZGJONA, e cila është përgjegjëse për shqyrtimin e shkeljeve tatimore, përkatësisht të gjobave dhe ndëshkimeve konform legjislacionit tatimor në fuqi.

Qëllimi i këtij projekti është trajtimi i barabartë i gjithë tatimpaguesve përmes një trajtimi objektiv,  rritjen e besimit ndaj ATK-së, si dhe zvogëlimin e rrezikut ndaj dukurive negative gjatë punës, dhe  rritjes së transparencës në zbatimin e ligjeve tatimore.  Gjithashtu,  kjo qasje ka ndikuar në ngritjen e efikasitetit përmes specializimit të stafit. Rezultatet e deritanishme kanë treguar zhvillim progresiv të këtij projekti i cili ka rezultuar me zgjerim në të gjitha zyrat regjionale”, theksoi z. Sharku.