Komunikatë për Media – Qendra e Thirrjeve: Një vit punë e suksesshme

Publikuar më November 3, 2012 15:16

Administrata Tatimore e Kosovës  me datën 2 Nëntor të vitit 2011, ka themeluar Qendrën e Thirrjeve, e cila  si mision ka njoftimin e tatimpaguesve me obligimet tatimore si: këshilla për mundësitë e pagesës së borxhit, mënyrat e pagesës, si dhe ndihmën që mund t’i ofroj Administrata Tatimore.

Vetëm për një vit,  duke zhvilluar aktivitete fillestare, me  një numër të vogël të stafit,   Qendra e Thirrjeve ka arritur që  të kontribuoj në përmbushjen vullnetare të obligimeve të tatimpaguesve,  duke reduktuar  kohën dhe shpenzimet,  që lidhen me udhëtimin për të kontaktuar  tatimpaguesit.

Kjo qendër është duke ndihmuar mjaft shumë në reduktimin  e mundësive  për ndërveprime të pakëndshme,  me rreziqe për punëtorët dhe përparime tjera sipas praktikave pozitive, duke pretenduar kështu të bëhet  pika kryesore për kontakt, informim dhe asistencë për tatimpaguesin në të ardhmen.

Për një vit Qendra e Thirrjeve ka realizuar 14.717 thirrje të suksesshme,  nga të cilat janë realizuar 2,184,374.00 euro. Thirrjet telefonike që ka realizuar kjo qendër, nuk kanë qenë të kufizuara vetëm në njoftimin e tatimpaguesve me deklaratat që ju mungojnë në sistem,  por edhe për aktivitete të tjera, përfshirë thirrjet për Deklarim Elektronik, arkat fiskale, mos-deklaruesit , si dhe gabime në deklarime.

Gjatë gjithë kësaj kohe, Qendra e Thirrjeve ka pasur këtë moto “ Me Qendrën e Thirrjeve informata dhe asistenca për tatimpaguesit është vetëm një telefonat larg ”.

ATK, do të vazhdoj të bëjë përpjekje në përmbushjen vullnetare të obligimeve tatimore, duke ofruar shërbime profesionale, transparente dhe efektive, në zbatim të drejtë dhe të njëllojshëm të ligjeve tatimore.