KOMUNIKATË PËR MEDIA – Verifikimi i mallit pa dokumentacion

Publikuar më March 31, 2014 16:30

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se me qëllim të identifikimit të bizneseve dhe personave fizik të cilët përmes dokumentacionit jo të saktë (rregullt), iu shmangen detyrimeve tatimore, Operacionet Përmbushësh nëpër regjione përmes zyrtarëve regjionale tatimore janë duke vazhduar të ndërmarrin aktivitete të përbashkëta me zyrtarët e Doganave të Kosovës dhe Policisë së Kosovës,  në vende dhe intervale kohore të ndryshme.

Këto aktivitete për verifikim të dokumentacionit – destinimit të tyre,  kanë për qëllim parandalimin e ekonomisë joformale:

  • Qarkullimit të mallrave pa dokumentacion  dhe
  • Identifikimin e personave – bizneseve që veprojnë (afarojnë) paligjshëm,

Këto aktivitete për  verifikimin – kontrollimin e mallit janë duke u zhvilluar nëpër të gjitha rrugët e Kosovës duke vendosë pika lëvizëse kontrolli, afër:

  • Pikave Kufitare – Terminaleve Doganore
  • Depove Doganore,
  • Qendrave Industriale, si dhe në
  • Hyrje – Dalje të rrugëve kryesore të qyteteve, etj.

Gjatë këtyre kontrolleve, kërkohet verifikimi i prejardhjes së mallit, bazuar Nenin 19 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010:

– DUD-in Doganor, i cili dëshmon se mallrat kanë kaluar përmes kufirit dhe i janë nënshtruar procedurave doganore. Në këto raste është me rëndësi të evidentohet marrësi i mallrave,

– Dokumenti i Transportit / Fletë-dërgesa – I tërë transportimi i mallrave në rrugë, duhet të shoqërohet me dokumente mbështetëse, ku janë të përshkruara të dhënat e nevojshme,

Tatimpaguesit, duhet të jenë në gjendje të dokumentojnë të gjitha mallrat nga koha e pranimit (qoftë përmes importimit, blerjes vendore apo shkëmbimit dhe mënyrave tjera) deri sa ato të jenë shitur apo të jenë sistemuar, përfshirë listën përcjellëse – dokumentacionin e shitjes.

Ditëve në vazhdim do t’ju mbajmë të informuar për rezultatet e këtyre aktiviteteve.

ATK, është e përkushtuar në maksimum që të luftoj ekonominë joformale dhe të ofrojë një ambient konkurrues të drejtë e të barabartë.