Arkat fiskale

Modifikuar më nëntor 3, 2017

Legjislacioni përkatësKompanitë e licencuaraNjoftimet
Emri dhe NF i Operatorit EkonomikPajisjet Elektronike Fiskale(PEF) të Certifikuara
LlojiModeliDoracaku i përdorimit
"GEKOS" SH.P.K., me Nr. Fiskal 600162268Arkë FiskaleDP-05Shkarko
Arkë FiskaleDP-25Shkarko
Arkë FiskaleDP-35Shkarko
"Dukagjini" Sh.p.k. ,me Nr. Fiskal 600249420Arkë FiskaleFavouriteShkarko
"PRINTEC " L.L.C. ,me Nr. Fiskal 600013180Nuk i ka ri-certifikuar PEF
N.T.SH. " Enternet " , me Nr. Fiskal 600339205Arkë FiskaleEN-35Shkarko
Arkë FiskaleEN-05Shkarko
Printer FiskalFP-700Shkarko
Sistem Fiskal - DerivateENT SF-01Shkarko
"BBROS " L.L.C. , me Nr. Fiskal 601070890Nuk ka të Certifikuar asnjë PEF
"SERVICE GLOBAL EU " SH.P.K. , me Nr. Fiskal 601164990Sistem Fiskal - DerivateDOMS-SG EUShkarko
Sistem Fiskal - DerivateDOMS-SG EU02Shkarko
N.T."GLOBAL TRADE",me Nr. Fiskal 600018338Nuk ka të Certifikuar asnjë PEF