The Best generic Medicines for Erectile Dysfunction Without Prescription generic Viagra Cheap Prices Buy Online No Prescription Sildenafil Citrate 200mg Buy generic Levitra drugs without prescription online vardenafil Buy Caverta Online no Prescription Sildenafil Citrate 100mg Buy Cialis Super Active lowest price how to buy eriacta online without a perscription Sildenafil Citrate 100mg dosage Buy Kamagra Cheap Online Sildenafil Citrate 100mg No Prescription Order quality Kamagra Soft online Sildenafil Citrate Without Prescription Best online Pharmacy to buy ed meds Suhagra Without Prescription Purchase Tadalis Sx pills tadalafil 20mg No Prescription Buy generic Viagra Soft Tabs Sildenafil Citrate No Prescription Best Price for Vigora Sildenafil Citrate 100mg Viagra equivalent Buy Cialis Professional Online tadalafil tablet 20mg Buy Hard On Sildenafil Citrate 120 mg dosage Online Without Prescription Buy erectile dysfunction medication Kamagra Effervescent Online Lowest Prices Buy Viagra Professional Sildenafil Citrate Buy Viagra super dulox-force Online no Prescription Buy Viagra Super Force Online Without Prescription Vardenafil Oral Jelly Cheapest Online Pharmacy Buy Levitra Professional Online Vardenafil Without Prescription Buy new Erectile Dysfunction Medications avana Online Without Prescription buy Drugs cialis for Erection Problems online Without Prescription buy online Apcalis oral jelly Without Prescription Buy Cialis Cheap Online No Prescription tadalafil Without Prescription Generic Cialis Super Force cheaper online Dapoxetine tadalafil Intagra Erectile Dysfunction Medication for hard erection Sildenafil Citrate Kamagra Oral Jelly Legal Cheapest Online Pharmacy Buy Silagra Cheap online Sildenafil Citrate 100mg Without Prescription order Tadacip Without Prescription Pharmacy tadalafil 20mg online Buy erectile dysfunction medications trial packs online Buy cheapest generic Viagra Super Active Without Prescription Buy generic Cialis Daily Online tadalafil 5mg Buy cialis sublingual Professional online Without Prescription Buy generic Hard On Oral Jelly Sildenafil Citrate 100mg sale of Generic Viagra Capsules Online Sildenafil Citrate no Prescription Viagra Super Fluox-force Pills Sildenafil Citrate 100mg Fluoxetine 40mg Buy generic Levitra Soft online vardenafil 20mg Generic Levitra Super Force online vardenafil dapoxetine FDA Approves New Drug for Erectile Dysfunction treatment avana order generic Sildenafil Citrate Online No Prescription sale of Generic tabs Vardenafil online Without Prescription Buy generic tadalafil online Without Prescription

Udhëzimet Adminsitrative

Modifikuar më shtator 17, 2013

17.09.2013
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 05/2013
UDHËZIMI ADMINISTRATIV MF – NR. 05/2013 PËR APLIKIMIN E NORMËS SË SHESHTË TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR PËR PRODHUESIT BUJQËSOR


02.09.2013
Udhëzim_3_2013
Udhëzim administrativ MF – Nr. 3/2013 për zbatimin e ligjit nr. 04/L-080 për lojërat e fatit


02/11/2011
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.12/2011 (size 23MB)
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.12/2011 – PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-222 PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT


19/11/2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 15 /2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 15 /2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-222 MBI ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT


19/11/2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 / 2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-162 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


19/11/2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 13/2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. 13/2010 PËR ZBATIMIN  E LIGJIT  NR. 03/L-161, PËR  TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


30.07.2010
Udhezim_Administrativ_10_2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr.10 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.3/L-146 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


30.07.2010
Udhezim_Administrativ_9_2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 09 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-161, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


30.07.2010
Udhezim_Administrativ_8_2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 08 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-162, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE


06.06.2010
Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2010
Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2010 – Raportimi elektronik i mbajtjes në burim dhe pagesës së Tatimit në Paga dhe Kontribute Pensionale.


04.12.2009
Udhezim_Administrativ_17_2009
Udhëzimi Administrativ Nr.17/2009 – UDHËZIMIN ADMINISTRATIV – Ruajtja e integritet të ATK-së


03.12.2009
Udhezim_Administrativ_16_2009
Udhëzimi Administrativ Nr.16/2009 – Për zbatimin e Ligjit Nr.2004/48 “Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat”, i ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-071, “Mbi ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr.2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat


02.12.2009
Udhezim_Administrativ_13_2009
Udhëzim Administrativ Nr.13/2009 Për vënien e urdhër-vjeljeve ne llogaritë bankare,Thesari dhe llogarit e mbajtura në institucionet tjera financiare.


01.12.2009
Udhezim_Administrativ_12_2009
Udhëzimi Administrativ Nr.12/2009 – PLOTËSIM NDRYSHIM TË UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 06/2009 PËR SHFRYTËZIMIN TË PAJISJEVE ELEKTRONIKE


04.08.2009
Numri_fiskal_alb_serb_eng
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. 07 / 2009 PËR REGJISTRIMIN, ÇREGJISTRIMIN DHE PAJISJEN ME NUMER FISKAL


21.05.2008
Udhezim_Administrativ_3_2008
Udhëzim Administrativ nr.03/2008, Për venien e urdhër- vjeljeve në llogaritë bankare dhe llogaritë e mbajtura në institucionet tjera financiare


20.05.2008
Udhezim_Administrativ_2_2008
Udhëzim Administrativ nr.02/2008, për mënyren perllogaritese të zhvlerësimit krahas rregullores 2005/51.


29.12.2006
Udhezimi_11_2006
Udhëzimi Administrativ nr.11/2006, datë 09/10/2006, Ndryshimi i Udhëzimit Administrativ nr.2005/05 në zbatim të Ligjit nr. 2004/48, Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat


28.12.2006
Udhezimi_10_2006
Udhëzim Administrativ nr.10/2006, datë 09/10/2006 në zbatim të Rregullorës së UNMIK-ut nr. 2005/56 dhe Rregullorës nr. 2006/01 (të ndryshuar) mbi taksën shtesë në fitimet neto


27.12.2006
Udhezimi_02_2006
Udhëzim Administrativ Nr. 02/2006, Për zbatimin e Ligjit nr.2004/35 për Lojërat e Fatit


04.06.2006
Udhezim_03_2005
Udhëzim Administrativ nr. 03/2005 – Datë .02.2005 – Zbatimi i rregulloreve të UNMIK-ut nr. 2002/3 dhe nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në Fitim dhe Tatimin në të Ardhurat e Korporatave


04.06.2006
Udhezimi_05_2005
Udhëzim Administrativ Nr. 05/2005 – Mbi implementimin e ligjit Nr.2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat


03.06.2006
Udhezim_02_2005
Udhëzim Administrativ nr. 02/2005 – Datë .02.2005 – Për zbatimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/52 mbi Tatimin në të Ardhura Personale


02.06.2006
Udhezim_01_2005
Udhëzim Administrativ nr. 01/2005 – Datë .02.2005 – Mbi zbatimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/51 – Mbi Tatimin në të Ardhura të Korporatave


01.06.2006
Udhezim_01_2004
Udhëzim Administrativ nr. 01/2004 – Datë 1 shtator 2004 – për zbatimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar


31.05.2006
Udhezim_02_2002
Udhëzimi Administrativ nr. 02/2002 – Datë 01.04.2002 – Mbi zbatimin e Tatimit në Fitim në Kosovë


30.05.2006
Udhezim_01_2002
Udhëzim Administrativ nr. 01/2002 – Datë 20.02.2002 – Mbi zbatimin e Tatimit mbi të Ardhurat Personale


29.05.2006
Udhezim_01_2001
Udhëzim Administrativ nr. 01/2001 – Datë 05/31/2001 – Për zbatimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar


28.05.2006
Urdheres_2000_07
Zbatimi i rregullores së UNMIK-ut nr.2000/20 mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore të datës 12 prill 2000


27.05.2006
Urdheres_2000_06
Zbatimi i rregullores së UNMIK-ut nr.2000/20 mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore të datës 12 prill 2000


26.05.2006
Udhezim_3_2000
Udhëzim Administrativ nr. 2000/03 – Mbi zbatimin e rregullores për vendosjen e Tatimit të Paragjykuar


25.05.2006
Udhezim_1_2000
Udhëzimi I Administrates Tatimore Nr. 1/2000 -Organizimi dhe Procedurat e Administrates Tatimore.