Lloji i Arkave Fiskale – backup

Modifikuar më korrik 26, 2016

Lloji i Arkave Fiskale të licencuara  |  Doracaku për perdorimin e Arkave Fiskale

KOMPANIA GEKOS
Modeli i PEF-it

Sistemi fiskal per Pompa te karburanteve:

KOMPANIA DUKAGJINI
 Modeli i PEF-it
 •  NOVITUS ARKA PLUS
  Karakteristikat:
  – 3000 artikuj
  – 20h pune me bateri
  – 8 operatore
  – 2 rollne termike (28mm) per klient dhe per arkive
  – Lidhje me barkod lexues, sirtar parash, peshore, PC (regjistrim te artikujve, departamenteve dhe operatoreve), lexues te kartelave bankare
  – 2 porte serike RS232
 •  DELIO Prime
  Karakteristikat:
  – 17000 artikuj
  – 20h pune me bateri
  – 8 operatore
  – 2 rollne termike (49mm) per klient dhe per arkive
  – Lidhje me barkod lexues, sirtar parash, peshore, lexues te kartelave bankare
  – 3 porte serike RS232 + USB
 •  Favourite
  Karakteristikat:
  – 12000 artikuj
  – 3h pune me bateri
  – 25 operatore
  – 2 rollne termike (28mm) per klient dhe per arkive
  – Lidhje me barkod lexues, sirtar parash, peshore, PC (regjistrim te artikujve, departamenteve dhe operatoreve), lexues te kartelave bankare
  – 4 porte serike RS232
KOMPANIA R&T
 Modeli i PEF-it
 •  01.00 GRILLO-AB2 050411
 KOMBANIA “PRINTEC”  Modeli i PEF-it

Sistemi fiskal per Pompa te karburanteve: