FATCA

Modifikuar më shkurt 3, 2017

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – është marrëveshje në mes të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, e cilat obligon institucionet financiare të raportojnë përmes Administratës Tatimore të Kosovës për llogaritë financiare të shtetasve amerikan tek Shërbimi i të Hyrave të Brendshme të ShBA-së .

03.02.2017
FATCA XML skema v2.0 – Instruksione të përgatitjes së skemës


16.11.2016
Marrëveshja e Autoritetit Komptetent në mes të Autoriteteve Kompetente në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës

Ju mund ta shkarkoni dokumentin këtu 

04.07.2016
Njoftim për GIIN të ri

Ligji për marrëveshjen FATCA:

Seksionet 1471 dhe 1472 të Kodit të të Ardhurave të Brendshme të Shteteve të Bashkuara të referuara ne marrëveshje:

Lidhjet elektronike me Shërbimin e Brendshëm të të Hyrave të ShBA-ve në lidhje me çështje që lidhen me marrëveshjen FATCA:

Personat kontaktues në Administratën Tatimore të Kosovës:

Për çështje teknike:

Rifat Hyseni
081019-glossy-silver-icon-business-envelope5 Email: rifat.hyseni@atk-ks.org
icon_phone Tel: +381 38 200 250 15

Për çështje joteknike:

Nevahi Rexhepi
081019-glossy-silver-icon-business-envelope5 E-mail: nevahi.rexhepi@atk-ks.org
icon_phone Tel: +381 38 200 250 05