FATCA

Objavleno na фебруар 3, 2017

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – je sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Republike Kosovo, koji obavezuje finansijske institucije da prijave račune američkih građana preko Poreske administracije uprave Kosova Upravi prihoda Sjedinjenih Američkih Država.

16.11.2016
Resorne Vlasti Sporazum između Resorne Vlasti Sjedinjenih Američkih Država i Republike Kosova

Vi možete preuzeti dokument ovde

04.07.2016
Njoftim për GIIN të ri

Zakon za sporazum FATCA:

Odeljci 1471 i 1472 Kodeksa Unutrašnjih Prihoda Sjedinjenih Država koji se odnose na sporazum:

Elektronske veze sa Upravom prihoda SAD-a u vezi sa pitanjima koja se odnose na sporazum FATCA:

Kontakt lice u Poreskoj administraciji:

Za tehnička pitanja:

Rifat Hyseni
081019-glossy-silver-icon-business-envelope5 Email: rifat.hyseni@atk-ks.org
icon_phone Tel: +381 38 200 250 15

Za pitanja koja nisu tehničke prirode:

Nevahi Rexhepi
081019-glossy-silver-icon-business-envelope5 E-mail: nevahi.rexhepi@atk-ks.org
icon_phone Tel: +381 38 200 250 05